Länet i framkanten på IT-utvecklingen

Riksdagen har haft sk plenafri vecka. Inget utskottsarbete, inga voteringar eller debatter i riksdagen men desto intensivare program på hemmaplan. Veckan inleddes med besök på länsstyrelsen om kulturminnesvård och bredbandsutbyggnad.

Unik bredbandssatsning
Telia planerar i ett pilotprojekt att i Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg erbjuda kunder i 60 orter i länet med minst 200 invånare svartfiber för 7.900 kr per hushåll för telefon, tv och datatrafik. Redan idag finns fiberkabel framdragen till i princip samtliga telestationer i länet. Post och Telestyrelsen vill att fler operatörer ska släppas in för att använda fibern, vilket ur konkurrenshänseende är logiskt. Samtidigt går det inte att förvänta sig att Telia ska göra mångmiljoninvesteringar utan rimliga avtal med kunderna för att finansiera investeringen. Lyckas vi hitta en lösning som tillgodogör både konkurrensneutralitetskravet och telias möjligheter att investera blir Örebro län världsbäst på internetkommunikation.

På kvällen var det möte med Risebergakommittén som engagerar sig för och sköter om det kulturhistoriskt viktiga Riseberga bönhus, i Lekebergs kommun, som är Sveriges äldsta idag bevarade bönhus.

Heart of Sweden
Regionförbundet samlade på tisdagen länet för en visions- och strategidag om länets utveckling i gamla badhuset i Örebro. Lokalen var lite kylig men intresset för länsutvecklingsfrågor glödde. Uppslutningen var stor med folk från såväl den ideella-, privata- som offentliga sektorn. Vi jobbar vidare med att framställa Örebro län som ”Heart of Sweden”, en välgörande kaxighet i ett län som uppfattas som lite för mycket strömlinjeformat lagom.

Ministerbesök
Lekeberg som blev egen kommun när Inger Davidsson var civilminister, fick i veckan besök av Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson från Gnosjö. På kvällen inbjöd lokalavdelningen med Gösta Jedberger och Anne-Marie Nilsson i spetsen till ett offentligt välbesökt möte, i samband med sitt årsmöte, där ministern gjorde en intressant resumé över aktuell politik med fokus på folkhälsan.

Företagsbesök
Två ytterligare lokalavdelningar, Nora och Laxå, hade sina årsmöten denna vecka. Jag hade blivit inbjuden att tala och jag berättade om mina första veckor i riksdagen och om aktuell kristdemokratisk politisk agenda. Kristdemokraterna i Nora hade ordnat ett genomtänkt program med besök hos alla tre samhällssektorer, först Bergslagens kommunalteknik i Nora, sen industriföretaget Notech och därefter bandyklubben Nitro Nora som satsat på konstfruset. Intressanta besök alla tre, inte minst Notech som är ett framgångsrikt företag på den internationella marknaden som skräddarsyr tillverkning av robotstyrda lastpallstillverkningsmaskiner.

Klimat- och energiöverenskommelsen
Samma dag som jag besökte Nora presenterade regeringen sin Klimat- och energipolitiska överenskommelse. Jag är definitivt ingen kärnkraftskramare. Under folkomröstningskampanjen om kärnkraft 1980 engagerade sig vårt parti för linje 3 och jag var själv linje 3 general i länet. Då sattes en bortre parentes för kärnkraften samtidigt som de förnybara energikällorna skulle utvecklas. Nu trettio år senare kan vi konstatera att tidigare regeringar misslyckats med att på allvar satsa på den förnybara energin.

Regeringens besked innebär en kraftfull satsning på förnybar energi, energieffektiviseringar och besparingar. Bl a fördubblar vi planeringsramen för vindkraft samtidigt som vi accepterar att ersätta uttjänta kärnkraftsreaktorer med nya för att trygga jobben och välfärden och skapa en hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet.

Torsdagens överenskommelse, uppbackad av såväl industrin och de stora industrifacken, skapar naturligtvis problem för Mona Sahlin. Hon vill efter valet bilda regering med v och mp samtidigt som hon vet att de aldrig skulle acceptera en förlängning av kärnkraftsparentesen. Man kan kalla det för att fastna i den klassiska rävsaxen.