Receptfria läkemedel i vanliga affärer

I ett debattinlägg i fredags offentliggjorde vår partiledare och socialminister Göran Hägglund att regeringen öppnar för att receptfria läkemedel från den 1 nov ska kunna köpas i vanliga affärer.

Folk på stan positiva
Samma dag blev jag inbjuden till Sveriges radio Örebro för att i programmet ”rakt på sak” kommentera reformen. De hade gjort en enkät på stan och alla de intervjuade visade sig vara positiva till reformen. Läkemedelskommitténs ordförande, överläkare Maria Ekbäck , var tveksam till reformen eftersom t ex vanliga huvudvärkstabletter kan vara farliga om man äter för många på en gång.

Jag påpekade att apotekspersonal inte vid något tillfälle lämnat varningar då jag köpt huvudverkstabletter men att det däremot finns tydliga föreskrifter på förpackningen. Dessutom inför nu regeringen en 18-års gräns för inköp av receptfritt i vanliga butiker, vilket inte är fallet på Apoteken. I vanliga butiker ska den receptfria medicin hållas åtskild från övriga varor och kommer inte att kunna plockas från hyllan av kunden själv. Säkerheten är viktig och därför är det läkemedelsverket som avgör vilka receptfria läkemedel som ska få säljas i vanliga butiker.

Omreglering till sommaren
Detta är fjärde steget i Hägglunds apoteksreform som syftar till att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna. Redan från den 1 juli i år sker den viktigaste delen i omregleringen av apoteken. Från den dagen blir det möjligt för fler att äga och driva apotek, att erbjuda bättre öppettider och nya tjänster – kort sagt att erbjuda patienter och kunder en bättre apoteksservice över hela landet. Samtidigt träder en rad nya regler i kraft, regler som ska ytterligare förbättra patientsäkerheten.

Succé i glesbygd?
I jämförelse med andra länder är det glest mellan apoteken i vårt land och de senaste åren har dessutom både apoteken och de sk apoteksombuden minskat i antal. Norge har genomfört en liknande reform och där ökade antalet apotek inte minst i glesbygden. Man kan räkna med en betydligt högre lönsamhet i glesbygdsapotek än i storstadsapotek och därmed är intresset för att ta över glesbygdsapotek idag mycket stort.

Som bekant brukar företrädare från vänsterkartellen förespråka statsmonopol. Som argument för att behålla apoteksmonopolet varnar de för att medicinerna kommer att bli dyrare. Det är helt fel. Högkostnadsskyddet kommer att gälla precis som idag, så ingen kommer att behöva betala mer för sina mediciner.