Imponerande Kristdemokratiskt inflytande i Skåne

Var nyligen med kulturutskottet på studieresa till Skåne.
Eftersom Kristdemokraten Rolf Tufvesson är Regionråd och Ordförande i regionens kulturnämnd var det Rolf som hälsade välkommen och höll i presentationen av Region Skånes kulturpolitik. Det är intressant med ett så starkt Kristdemokratiskt inflytande i kulturpolitiska frågor i en så stor och betydelsefull region som Skåne.

Länsstyrelsen och landshövding Göran Tunhammar hade intressanta föredragningar med bl a besök i Uppåkra med de urgamla kulturhistoriska fornlämningarna.

Vi besökte även Helsingborg och Dunkers Kulturhus där Kommunalrådet och Kristdemokraten Birgitta Södertun hälsade välkommen och berättade om kommunens kultursatsningar tillsammans med kulturnämndens ordförande Anders Lundström (kd)

Med Inlandsbanan Sveg-Östersund

När Mats Odell tillträdde som kommunikationsminister 1991 var Inlandsbanan inte bara nedläggningshotad. Ljussignalerna
BILDTEXT: INLANDSBANANS VD ULF ELIASSON OCH LARS-AXEL NORDELL
var redan nerplockade när Odell skrev det första avtalet med inlandsbanan AB och gav den möjligheter att leva vidare och utvecklas, och det har den gjort.
Idag sker, förutom en omfattande godstrafik och turisttrafik under sommarhalvåret från Mora upp till Narvik och Hurtigrutten till Trondheim samt morgontåg till Östersund och söderut till
Mora igen. Dessutom har inlandsbanan persontrafik under helgerna på sträckan Sveg-Östersund.

Nu skulle Lasse Eliasson och jag ta oss till Östersund och partiets distriktsstämma, där jag skulle tala och vad var lämpligare än att ta inlandsbanan från Sveg till Östersund.

Inlandsbanans vd Ulf Eliasson (han är inte släkt med Lasse Eliasson) mötte upp vid rälsbussen i Sveg och kl 08.00 avgick tåget denna underbara vintermorgon till Östersund. Under resan bjöd vd på kaffe och macka och berättade om inlandsbanan och vilka utvecklingsmöjligheter som finns när det gäller såväl gods- som persontrafik.

När etanoltillverkningen i Sveg kommit igång i full skala har de för avsikt att transportera etanolen med inlandsbanan till Östersund. Då blir det än viktigare att staten kan förstärka banans bärighet på sträckan Sveg-Brunflo för att klara ett boggitryck på 22,5 ton mot dagens 20,5.

Var Salixkungen Kristdemokrat?

För hundra år sedan satt Kyrkoherde S.J. Enander från Lillhärdal i Härjedalen i Sveriges riksdag. Han kallades Salixkungen, pga sin forskning och kartläggning av videväxter.

Ser man till de frågor som Enander brann för kan man inte annat än konstatera att han varit Kristdemokrat om han levat idag. För det första var han före sin tid och planterade något av en energiskog utanför prästgården i Lillhärdal som fanns kvar ända till 60-talet, en unik genbank av salix som saknar motsvarighet i världen.

Tre viktiga frågor
Enander valde ut tre viktiga frågor med tydlig Kristdemokratisk profil som han drev i riksdagen. För det första ställde han sig på de små skogsägarnas sida där många genom det sk baggböleriet förlorat stora ägor till skogsbolagen. För det andra kämpade han mot rusdryckerna och dess allvarliga hälsokonsekvenser. För det tredje låg han i som en rem för etableringen av inlandsbanan och dess sträckning genom Härjedalen.

En dyr järnvägsbyggare
På Enanders 75-års dag sade finansminister F.V Thorsson: ” Som riksdagsman från Härjedalen har Du varit moder Svea en dyr järnvägsbyggare, men härjedalingarna tackar dig länge och uppriktigt för din insats till förmån för den bygd , som du verkat uti under så många år.”

Att inlandsbanan fortfarande lever än idag kan tillskrivas Kristdemokraternas Mats Odell som under sin tid som Kommunikationsminister räddade den då nedläggningshotade banan.

Besök i Härjedalen

Det var lite speciellt att ta flyget upp till Sveg och som riksdagsman besöka de trakter där jag är uppvuxen och levt mina första 21 år.

På Svegs flygplats mötte Lasse Eliasson och Bertil Olingdahl. Lasse är ordförande för Kristdemokraterna i Härjedalen och gruppledare i landstinget och Bertil är bygdens son och pensionerad pastor som känner starkt för sin hembygd. Tre industribesök stod på programmet och så årsmöte med avdelningen på kvällen.

Tillverkning av etanol
Vi besökte ett intressant etanolprojekt där man med hjälp av skogsråvara, svavelsyra och högt tryck ska framställa etanol. Det är ett kinesiskt initiativ som fortfarande är på utvecklingsstadiet men som onekligen lovar gott. De räknar med att behöva anställa 300 personer när anläggningen är fullt utbyggd.

Efter en lunch på hotell Mysoxen då vi träffade Östersundsposten, se länken http://op.se/harjedalen/1.843200
var det dags för HMAB som tillverkar pellets av torv resp sågspån. Den legendariske Kristdemokraten Conny Wing från Örebro har under många år med sitt företag gjort stora jobb åt företaget som idag är livsviktigt för orten. HMAB:s problem f.n. var bristen på sågspån som är ett direkt resultat av finanskrisen då sågverken går på sparlåga.

Svenskt Mathantverk till Lillhärdal
Därefter åkte jag, tillsammans med Eliasson och Kristdemokraten Karin Paulsson som har getosttillverkning i byn Herrö, tre mil söderut till Lillhärdal där jag växte upp. Lillhärdals socken är till ytan är lika stort som Blekinge och har idag 800 invånare.

Min bror startade ett bageri där som expanderat och som kompletterat sitt utbud med saftproduktion. Sören Lindvall och Ingemar Andersson äger företaget och från april flyttar de företaget Svenskt Mathantverk AB till orten, vilket betyder 5-6 nya arbetstillfällen. Se artikel i länstidningen http://ltz.se/nyheter/harjedalen/1.842850 och i tidningen härjedalen http://tidningenharjedalen.se/aktuellt/1.860660

På kvällen var det årsmöte i Kristdemokraternas lokalavdelning i Härjedalen där jag talade och berättade om arbetet i riksdagen. Det var roligt att återse gamla vänner och en och annan klasskamrat som dök upp.

Polisen sämre trafikutbildad än bussförare

Nyligen besökte jag Trafikcenter i Kumla, norra Europas största körupplevelseanläggning för trafikutbildning, som de kallar sig. Det är en 44 hektar stor anläggning som årligen utbildar ca 11.000 yrkes- och privatförare. Eleverna får bl a lära sig halkkörning, alpkörnng, terrängkörning, Eco Driving, mörkerkörning, transport av miljöfarligt gods mm. De tar också den digitala tekniken till hjälp och har fyra stora simulatorer och fem mindre.

Besöket var föranlett av att jag i januari ställde en skriftlig fråga till Justitieministern om hon avsåg att verka för ett utökat utbildningsprogram för sk blåljusförare. Jag menar att när det inträffat ca 1800 olyckor med polisbilar i vårt land de senaste tio åren då måste det satsas på utbildning för att förebygga nya olyckor. Innan Beatrice Ask hann svara på frågan skedde tre olyckor med polisbilar bara i Örebro län under samma vecka.

Justitieministern svarade att det är en självklarhet att poliser ska ha den utbildning som krävs för att framföra utryckningsfordon på ett trafiksäkert sätt. Hon påpekade att det inom rikspolisstyrelsen pågår en översyn av förarutbildningen.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och Christer Philipson, fd trafiksäkerhetssamordnare vid Polismyndigheten i Västra Götaland undrar i en debattartikel varför polisbilsförare ska vara sämre utbildade än buss- och lastbilsförare? Enligt en ny lag som vilar på ett EU-direktiv omfattas redan idag bussförare, och från september -09 även förare av tung lastbil i yrkestrafik, av kravet på särskild utbildning och yrkeskompetensbevis. Självfallet bör det europeiska kravet om yrkeskompetensbeviset också gälla förare av utryckningsfordon.

Trafikcenter i Kumla, som idag utbildar såväl bussförare som förare av tung lastbil i yrkestrafik, har ett färdigt utbildningsprogram för just sk blåljusförare, dvs polis, ambulans och räddningstjänst och de skulle kunna ta emot 2.000 poliser för utbildning per år.

Träffsäkert av KDU-bossen om Jan Emanuel (s)

Vem mins inte Laila Freivalds utfall mot några journalister som trängdes utanför hennes lägenhetsdörr när hon skulle förklara hur hon kunde gå med på att omvandla en kommunal hyresrätt till bostadsrätt. En händelse som fick henne att avgå som justitieminister år 2000. Det som gjorde frågan särskilt intressant var just att hon och den socialdemokratiska regeringen motarbetat bostadsrättsomvandlingar samtidigt som hon privat medverkade till att hennes egen lägenhet blev bostadsrätt.

Ny hyckleriaffär
De senaste dagarna har en ny hyckleriaffär dykt upp med socialdemokraten Jan Emanuel Johansson som blev rikskänd genom sitt deltagande i expedition Robinson. Nu ska han efterträda Per Nuder i riksdagen samtidigt som han försöker hyra ut sin lägenhet i andra hand för 40 000 i månaden.

KDU:s förbundordförande Charlie Weimers skriver i sin blogg ” Inte nog med att du kombinerar en riksdagsplats för ett parti som mår dåligt att av själva tanken på en friare hyresmarknad med att erbjuda din lägenhet i andra hand för 40 000 kr/månad.”

Sen plockar Charlie Weimers fram Jan Emanuels personvalskampanj från 2006 där Jan Emanuel försöker framställa sig själv som de marginaliserades representant med orden ”Dom marginaliserade, dom i samhällets utkant, allt från gamla kåkfarare till uteliggare, dom har saknat en representant. Jag strävar efter att vara den representanten.

Laila Freivalds agerande blev för mycket för sosseregeringen och hon fick lämna sitt uppdrag. Jan Emanuel har inte alls samma ställning som Laila Freivalds men hans aningslösa hyckleri kan ändå bli en kvarnsten runt halsen på den redan så tyngda vänsterkartellen.

Positiva reaktioner om min fråga om BUP
Det är glädjande att så många har hört av sig på olika sätt med anledning av min fråga till socialminister Göran Hägglund om barn- och ungdomspsykiatrin. Några har kommenterat direkt i min blogg medan andra har valt att skicka ett mejl. Till det kommer de som jag mött och som uppskattar att frågan kom upp på bordet.

Den direktsända frågestunden med ministrarna beräknas ha ca 100.000 TV-tittare vilket innebär att min fråga nådde och förhoppningsvis engagerade betydligt fler än vad som vanligtvis är fallet i våra kommun- och landstingsdebatter.

De långa köerna och den gråzonsproblematik som jag fokuserade på i frågan är uppenbarligen sånt som engagerar medborgarna. Det tydliga beskedet från vår minister var viktigt. Han sade bl a att det är ett område som under alltför lång tid har försummats och att han såg det som sin uppgift att så snabbt som möjligt ta igen det som har gått förlorat under de senaste decennierna.

Han upplyste om att regeringen, utöver de 500 miljoner kronor för 2007 och 2008, satsar 900 miljoner kronor för 2009, 2010 och 2011. Det ska fungera som en katalysator för en förbättrad psykiatri i landet.