Imponerande Kristdemokratiskt inflytande i Skåne

Var nyligen med kulturutskottet på studieresa till Skåne.
Eftersom Kristdemokraten Rolf Tufvesson är Regionråd och Ordförande i regionens kulturnämnd var det Rolf som hälsade välkommen och höll i presentationen av Region Skånes kulturpolitik. Det är intressant med ett så starkt Kristdemokratiskt inflytande i kulturpolitiska frågor i en så stor och betydelsefull region som Skåne.

Länsstyrelsen och landshövding Göran Tunhammar hade intressanta föredragningar med bl a besök i Uppåkra med de urgamla kulturhistoriska fornlämningarna.

Vi besökte även Helsingborg och Dunkers Kulturhus där Kommunalrådet och Kristdemokraten Birgitta Södertun hälsade välkommen och berättade om kommunens kultursatsningar tillsammans med kulturnämndens ordförande Anders Lundström (kd)