Polisen sämre trafikutbildad än bussförare

Nyligen besökte jag Trafikcenter i Kumla, norra Europas största körupplevelseanläggning för trafikutbildning, som de kallar sig. Det är en 44 hektar stor anläggning som årligen utbildar ca 11.000 yrkes- och privatförare. Eleverna får bl a lära sig halkkörning, alpkörnng, terrängkörning, Eco Driving, mörkerkörning, transport av miljöfarligt gods mm. De tar också den digitala tekniken till hjälp och har fyra stora simulatorer och fem mindre.

Besöket var föranlett av att jag i januari ställde en skriftlig fråga till Justitieministern om hon avsåg att verka för ett utökat utbildningsprogram för sk blåljusförare. Jag menar att när det inträffat ca 1800 olyckor med polisbilar i vårt land de senaste tio åren då måste det satsas på utbildning för att förebygga nya olyckor. Innan Beatrice Ask hann svara på frågan skedde tre olyckor med polisbilar bara i Örebro län under samma vecka.

Justitieministern svarade att det är en självklarhet att poliser ska ha den utbildning som krävs för att framföra utryckningsfordon på ett trafiksäkert sätt. Hon påpekade att det inom rikspolisstyrelsen pågår en översyn av förarutbildningen.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och Christer Philipson, fd trafiksäkerhetssamordnare vid Polismyndigheten i Västra Götaland undrar i en debattartikel varför polisbilsförare ska vara sämre utbildade än buss- och lastbilsförare? Enligt en ny lag som vilar på ett EU-direktiv omfattas redan idag bussförare, och från september -09 även förare av tung lastbil i yrkestrafik, av kravet på särskild utbildning och yrkeskompetensbevis. Självfallet bör det europeiska kravet om yrkeskompetensbeviset också gälla förare av utryckningsfordon.

Trafikcenter i Kumla, som idag utbildar såväl bussförare som förare av tung lastbil i yrkestrafik, har ett färdigt utbildningsprogram för just sk blåljusförare, dvs polis, ambulans och räddningstjänst och de skulle kunna ta emot 2.000 poliser för utbildning per år.