Var Salixkungen Kristdemokrat?

För hundra år sedan satt Kyrkoherde S.J. Enander från Lillhärdal i Härjedalen i Sveriges riksdag. Han kallades Salixkungen, pga sin forskning och kartläggning av videväxter.

Ser man till de frågor som Enander brann för kan man inte annat än konstatera att han varit Kristdemokrat om han levat idag. För det första var han före sin tid och planterade något av en energiskog utanför prästgården i Lillhärdal som fanns kvar ända till 60-talet, en unik genbank av salix som saknar motsvarighet i världen.

Tre viktiga frågor
Enander valde ut tre viktiga frågor med tydlig Kristdemokratisk profil som han drev i riksdagen. För det första ställde han sig på de små skogsägarnas sida där många genom det sk baggböleriet förlorat stora ägor till skogsbolagen. För det andra kämpade han mot rusdryckerna och dess allvarliga hälsokonsekvenser. För det tredje låg han i som en rem för etableringen av inlandsbanan och dess sträckning genom Härjedalen.

En dyr järnvägsbyggare
På Enanders 75-års dag sade finansminister F.V Thorsson: ” Som riksdagsman från Härjedalen har Du varit moder Svea en dyr järnvägsbyggare, men härjedalingarna tackar dig länge och uppriktigt för din insats till förmån för den bygd , som du verkat uti under så många år.”

Att inlandsbanan fortfarande lever än idag kan tillskrivas Kristdemokraternas Mats Odell som under sin tid som Kommunikationsminister räddade den då nedläggningshotade banan.