Adjöss till apoteksmonopol & kårobligatorium!

I går beslutade vi i riksdagen att avskaffa kårobligatoriet och idag gav vi klartecken till att kunna köpa receptfria läkemedel i vanliga butiker. Och för några veckor sedan beslutade vi om den sk omregleringen av apoteksmarknaden, som ska leda till att fler än staten ska kunna driva apotek, allt för att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna. Nu återstår bara Nordkorea och Cuba som har kvar sitt statligt apoteksmonopol.

Dessa frågor är kontroversiella för en del, särskilt för vänsterpartister och socialdemokrater. De har ofta en förkärlek till monopollösningar och kollektivanslutningar och de spjärnade emot omregleringen av apoteken, även om en och annan sosse insiktsfullt viskat att det var ett nödvändigt beslut som en socialdemokratisk regering inte hade klarat av att besluta om.

När det gäller beslutet att tillåta ICA, Konsum, Statoil m fl sälja Alvedon och Nässpray är oppositionens motståndet inte lika kategoriskt. Vi inför ju dessutom en åldersgräns på 18 år för att köpa receptfria läkemedel i vanliga butiker.

Hur kommer då studentkåren att klara sig utan en tvingande lagstiftning? Ja, det får framtiden utvisa men om studenterna upplever att kåren verkligen är till nytta för dem så kommer det att gå bra. De flesta har nog för övrigt haft svårt att försvara själva principen att den som önskar studera på universitet måste betala en medlemsavgift till en studentkår.