Bokstäverna G, H och I i min ABC-bok

Det Kristdemokratiskt styrda Gnosjö är ett bra exempel på en kommun där småföretagandet i generationer tagits till vara som motor i tillväxten. Det är i företagen som jobben skapas och därför måste onödigt krångel och destruktiva regler undanröjas och skadliga skatter avskaffas.

Om alla småföretagare i vårt land skulle anställa ytterligare en person skulle vi inte ha någon arbetslöshet att tala om.
Vi öppnar upp en ny arbetsmarkand genom att införa skattereduktion vid köp av hushållsnära tjänster. Det ger familjerna mer tid för barnen och underlättar vardagen för äldre.
Reformen ger många nya jobb samtidigt som många svartjobb blir vita och därmed en tryggare tillvaro för många som idag jobbar svart.

Hållbar utveckling ska inbegripa såväl ekologiska- , ekonomiska som sociala dimensioner för att förebygga miljöförstöring samtidigt som ekonomisk tillväxt och social utjämning stimuleras.
Att inte investera i en långsiktig hållbarhet är som att såga av den gren som vi själva sitter på. Därför måste vi slå vakt om frisk luft att andas, hälsosam och giftfri mat och rent vatten, det viktigaste av alla livsmedel.
Sverige ska jobba för att kraftigt minska miljöstörande utsläpp från andra länder som också drabbar oss men för att vara trovärdig måste vi först sopa framför egen dörr och inse att vi har ett gemensamt ansvar. Föroreningarna känner inte några nationsgränser.