Bokstäverna J, K, L i min ABC-bok

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att föräldrarna själva ska få välja barnomsorg för sina barn. Politiken ska understödja och skapa förutsättningar men inte med tvång styra familjerna.

Alla barn och familjer är olika och föräldrarna själva vet bäst vad som passar just deras situation och hur de vill fördela föräldraledigheten. Därmed säger vi nej till att kvotera föräldraförsäkringen.

En sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna, är viktiga beståndsdelar för äldrepolitiken.

Kristdemokraterna har formulerat en ny seniorpolitik där vi mobiliserar ”seniorkraften” som idag till stora delar ligger bortglömd och outnyttjad.

Att använda läkare och sjuksköterskor som administratörer är en misshushållning med den medicinskt utbildade personalen. Mätningar visar att bara 30% av arbetstiden används till det direkta patientmötet.

Många läkare känner sig frustrerade över ökade administrativa bördor som stjäl tid från den direkta patientkontakten. Ett bättre administrativt stöd med hjälp av läkarsekreterare, receptionister etc skulle frigöra mer tid åt det som läkarna är bäst på och har utbildning för.
Samma förhållande är det hos polisen. Det var ett ödesdigert misstag att göra sig av med den civilanställda administrativa personalen.