Bokstäverna M, N, O i min ABC-bok

Det var av rädsla för en människosyn som kännetecknades av ett förakt för svaghet, och som ansåg att vissa folkslag hade ett lägre människovärde än andra, som Kristdemokraterna efter andra världskriget fick förtroendet att i flera stora europeiska länder bygga upp det nya Europa.

Utifrån den kristna människosynen har alla människor ett lika – och okränkbart värde oavsett yttre omständigheter. Dessa värden måste vi hålla högt och slå vakt om.

Vi måste kunna känna trygghet på gator och torg utan risk att bli utsatt för våld och överfall. Den ökade otryggheten måste mötas dels genom att den unge tidigt får lära sig respekt och omtanke, vad som är rätt och fel och vad som är ditt och mitt.

Föräldrarna har tillsammans med skolan en nyckelroll i det arbetet. Det är viktigt med tydliga och snabba reaktioner från vuxenvärlden då regler överskrids.
Fungerande polisstationer ska finnas i alla kommuner och poliser som har tid att möta medborgarna, skapa trygghet och snabbt kunna finnas till hands då brott har begåtts.

Socialdemokraterna lovade för fyra år sedan 10 000 nya platser på äldreboenden. Resultatet blev att det blivit 15 000 färre äldreboenden.
Maskiner och datorer är viktiga i vården men kommer aldrig att kunna ersätta vårdpersonalen.

Omsorgen och bemötandefrågorna måste hamna mer i fokus. Vårdpersonal ska ha betydligt mer tid för patientmötet genom att bättre administrativt stöd.