Bokstäverna P, Q, R i min ABC-bok

Utvecklingen och forskningan går starkt framåt och allt fler skador och sjukdomar kan botas. Samtidigt blir gruppen äldre personer allt större, vilket innebär ett fler kommer att behöva vårdinsatser när de kommit upp i åldrarna.
Det innebär att vårdbehoven ökar samtidigt som regeringen under en följd av år gjort stor nedskärningar av sjukvårdens resurser. Vården måste klara av att ge mer vård för pengarna men samtidigt krävs också mer pengar till vården.

Trots att vi lever på 2000-talet är det fortfarande så att det finns löneskillnader mellan könen som drabbar kvinnorna. Det är hög tid att dessa omotiverade löneskillnader avvecklas och att staten och kommunerna blir ledande i den processen.
Många kvinnor arbetar inom vårdsektorn. Vi vill öppna upp vårdsektorn för fler vårdgivare och därmed fler arbetsgivare, vilket ger bättre förutsättnigar för en fungerande lönemarknad. För oss är det självklart att vården ska finansieras via skattsedeln. Däremot är det bra både för patient och personal om vi får fler vårdgivare som kan utföra vården. Det skapar mångfald och kreativitet.

Barnomsorgen är orättvist fördelad. Barn på dagis får närmare 100 000 kronor per är medan barn som här hemma inte får nånting, vilket är oacceptabelt.
Kristdemokraterna kräver en rättvisereform för mer tid för barnen där föräldrarna får en reell valmöjlighet och kan välja det som passar familjen bäst. Det skapar rättvisa då alla barn får del av stödet oavsett omsorgsform.