Bokstäverna S, T, U i min ABC-bok

Kristdemokraterna har länge drivit kravet på att avskaffa den staliga fastighetsskatten som tvingade många att ”gå från gård och grund”.
Bara de med höga inkomster hade råd att bo i attraktiva områden.

Fastighetsskatten avskaffades efter valet och ersattes av en betydligt lägre och rimligare kommunal fastighetsavgift.

I Sverige finns en allmän sjukförsäkring och ett högkostnadsskydd för hela kroppen utom just tänderna. Det kan hänga på någon millimeter var en inflammation sitter om den ingår i sjukförsäkringen eller inte. Detta är inte rimligt.
Tänderna tillhör kroppen och borde därför ingå i den allmänna sjukförsäkring som vi betalar via skattsedeln.

Med ett positivt näringsklimat och sänkt skatt på arbete ökade antalet sysselsatta i Sverige med 180.000 under Alliansregeringens två första år.
På grund av den globala finanskrisen har arbetslösheten ökat dramatiskt även i Sverige.
Det är särskilt allvarligt när ungdomar inte får en chans att komma ut på arbetsmarkanden och därför har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar. Skolan måste blir bättre på att inte bara förbereda eleven att bli anställd utan även att kunna bli egen företagare.
Vi vill ha högre skatteintäkter men inte genom att höja skatten på färre arbetare utan genom att fler kommer i arbete som betalar skatt.