Politisk ABC-bok

Bokstäverna A, B och C i min ABC-bok

Bokstaven A ur min politiska ABC-bok från förra valet. Ett personvalsmaterial med rim och illustration för varje bokstav inspirerad av Lennart Hylands ABC-bok från 60-talet.

Barn är inte små vuxna utan just barn med behov av hjälp och stöd från föräldrar och vuxenvärlden för att få en så bra start i livet som möjligt. Trygga barn skapar ett tryggare Sverige. Vi vill ha ett samhälle där familjen ses som den grundläggande gemenskapen och där det finns mer tid för barnen.

Vi får inte acceptera att en person som offrar sin egen bekvämlighet för att bistå en människa i nöd straffas för detta. Istället borde det vara en självklarhet att samhället uppmuntrar engagemang och solidaritet.
Kristdemokraterna har efterlyst en lagstiftning om civilkurage, där vi som medmänniska efter förmåga och utan fara för eget liv och hälsa ska ha skyldighet att hjälpa. Det skulle leda till ökat engagemang och i förlängningen minskad brottslighet och ett ökat förtroende för rättsväsendet.