Högre tillsynskrav på alkohol positivt

Pressmeddelande
Örebro/Stockholm 15 januari 2010

Lars-Axel Nordell (KD), folkhälsopolitisk talesperson, kommenterar förslaget till ny alkohollag

Då alkohol inte är vilken vara som helst är det viktigt med en fungerande lagstiftning. I flera kommuner haltar tillsynen av alkohollagen väsentligt. Därför är det nu positivt att högre krav kommer att ställas på kommunerna på tillsynen av hur alkohollagen följs. Det säger Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot för Örebro län och partiets alkoholpolitiske talesman, i en kommentar till förslaget till ny alkohollag som presenterades på fredagen.

I förslaget ingår bland annat att sushirestauranger ska kunna få servera alkohol. För att få serveringstillstånd, ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Gatukök, caféer, hamburgerrestauranger ska inte kunna komma ifråga för serveringstillstånd. Frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska däremot utredas på nytt.

– Även om försäljning av lokalt producerat vin på svenska gårdar inte skulle påverka totalkonsumtionen i någon större utsträckning avvisar alkoholutredningen gårdsförsäljning av folkhälsoskäl. Gårdsförsäljningen skulle dessutom stå i strid med EU-rätten och hota detaljhandelsmonopolet, säger Lars-Axel Nordell.

– Jag hade gärna sett att regeringen satt punkt för frågan om gårdsförsäljning i Sverige utifrån alkoholutredningens förslag och med stöd av tunga remissinstanser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Jag har svårt att se hur en ny utredning kan komma fram till annat än vad alkoholutredaren Anita Werner landade i.

– Det är dock glädjande att folkhälsominister Maria Larsson har sett till att lagrådsremissen fortsatt slår vakt om den restriktiva alkoholpolitiken som framförallt bygger på att bevara det svenska detaljhandelsmonopolet, avslutar Lars-Axel Nordell