Älgar spär på SJ:s problem

Som om det inte var nog med snökaos, nedisade tåg och banväxlar som skapar problem för järnvägen. Nu visar det sig att också älgarna spär på problemet med tågförseningar och inställda tågavgångar.

Vid Trafikutskottets offentliga utfrågning på torsdagen om vinterns störningar i järnvägstrafiken framkom att under december och januari har sammanlagt 60 älgar blivit påkörda av tåg. Det är två till tre gånger så många som det brukar vara så här års. På grund av snömängden söker sig älgarna till upplogade vägar och järnvägar och därmed blir det också kollisioner och skadade tåg.

Tågen måste repareras så förmodligen får plastföretaget i Öskevik i norra Örebro län, som tillverkar nospartier i glasfiberlaminat för X-2000-tåg, mer att göra. Men ofta måste tågen tas ur trafik några dagar medan de repareras, vilket innebär ännu mer bekymmer för SJ..

Det är glädjande att svenska folket reser allt mer med tåg. Idag är det dubbelt så många som reser med SJ som för några år sedan. Under de senaste fem åren har resenärerna ökat med 30 procent. Det gör det ännu viktigare att vi har ett robust system med ett järnvägsnät som tål svenska vinterdagar.

Med anledning av vinterns många försenade och inställda tåg ställde jag en fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson som i sitt svar bl a skriver att vintern är ” i södra och mellersta Sverige den kallaste på 20 år, på vissa platser på 50 år. Det är just den ihållande kylan i kombination med upprepade snöfall som gör problemen så stora i järnvägssystemet. Men naturligtvis innebär förbättrat underhåll och ökad infrastrukturkapacitet på sikt minskade risker för störningar i tågtrafiken, inte minst runt våra större städer”, skriver infrastrukturministern..

Vid den offentliga utfrågningen poängterade banverket att de tagit fram ett stort antal åtgärdspunkter. Bl a har de för avsikt att sätta upp viltstängsel längs järnvägen vid särskilt känsliga områden.

Det är bra att åtgärdspunkterna kommer fram och det bör innebära att när dessa åtgärdats måste det resultera i ett stabilare system där tågen kan följa tidtabellen. Självklar finns det all anledning att följa upp dessa åtgärdspunkter inför nästkommande vinter.

Förvirrat av DN

Efter Kommun- och Landstingsdagarna i Jönköping ägnade sig Dagens Nyheter i en ledare åt att kommentera Göran Hägglunds tal om att det nu är pensionärernas tur att få skattelättnader samt att Hägglund vill att Kristdemokraterna ska ge röst åt ”Verklighetens folk”.

Faktum är att ytterligare en sänkning av pensionärsskatten är det tredje steget under denna mandatperiod i att sänka skatten för pensionärsgruppen. Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänkte de inte pensionärsskatten med en enda krona. Alliansregreignen har, sedan förra valet, sänkt skatten vid två tillfällen med sammanlagt 5,5 miljarder kronor vilket alltså ska jämföras med socialdemokraternas 0 kr under tre mandatperioder. Det är ingen hemlighet att det var vårt parti som drev på att den senaste skattesänkningen kom till stånd. Utan oss hade den knappast genomförts.

Nu har Statsministern och övriga partiledare hos Allianspartierna instämt i Hägglunds ambitioner att genomföra det tredje steget för att sänka pensionsskatten. Detta är mycket välkommet!

Det tillhör ju inte vanligheterna att omnämnas i DN:s ledare men så blev fallet i samma ledare där de som ett exempel på politisk klåfingrighet där politiken lägger sig i för mycket lyfter fram en motion som jag lagt i riksdagen tillsammans med riksdagskolegan från Karlstad, Dan Kihlström.

I motionen efterlyser vi symblmärkning av produkter för att underlätta källsortering. Vem har inte stått och slitit sitt hår framför sorteringskärlen och undrat var olika förpackningar och material ska placeras? Detta skulle enkelt kunna ordnas om samma symboler återfinns på förpackningar som på återvinningskärlen. Att underlätta för folk vid källsorteringen stämplar DN som att vi vill ha pekpinnar.

Vän av ordning måste fråga sig om DN:s ledarredaktion tycker att tvätt- och skötselråden i våra kläder också inskränker människors frihet? För det är just symbolmärkningen av kläder som gett inspiration till att också symbolmärka för att underlätta källsorteringen. Nej, det var ett extremt dåligt exempel som DN valde att lyfta fram i sin ledare.

Om de ansträngt sig en aning hade de säkert kunnat hittat exempel som vi alla kunnat hålla med om där politiken lagt sig i beslut som vi tycker ska fattas av familjerna själva vid köksbordet.

Ett strålande resultat av DN:s ledare denna gång blev ändå, trots stolpskottet, att frågan var politikens gränser går, diskuteras ute i landet.