Patienten är vinnaren när Örebro nu får läkarutbildningen

Ett bättre och mer positivt svar på min riksdagsmotion om läkarutbildning till Örebro kunde jag inte ha fått. Självklart kommer det att betyda mycket för Örebro universitet och för hela regionen. Men mest kommer det att betyda för framtidens patienter som ska erbjudas vård när de behöver den utan att tvingas vänta i långa vårdköer.

Det hade varit svårt att klara av morgondagens behov av läkare utan det tillskott som Örebro universitet nu ger. Det är mycket som nu ska tas igen. Om sex år behövs 6 000 nya läkare i vårt land. Stora pensionsavgångar bland läkare väntar, samtidigt som trycket på sjukvården kommer att öka med anledning av att gruppen äldre växer.

Den akuta läkarbristen som redan idag råder leder till dyra lösningar, då landstingen tvingas hyra in stafettläkare. Sveriges landsting hyr tillsammans in cirka 1 000 läkare varje vecka. Förutom orimligt höga kostnader har systemet med inhyrda läkare lett till att patienter får möta olika läkare vid varje besök på vårdcentralen, vilket ofta kan vara jobbigt och förvirrande för patienten och samtidigt fördröja diagnosen och därmed äventyra hälsan.

Till dags dato har den svenska läkarutbildningen haft 1 220 utbildningsplatser, spridda på sex universitet. Till det kommer att vi i Sverige har gjort oss beroende av att ta andra länders utbildningsplatser i anspråk för att klara vår läkarförsörjning. Hela 60 procent av dagens läkare kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. Det handlar både om rekrytering av färdigutbildade läkare från andra länder samt att svenska läkarstudenter genomför sina studier utomlands eftersom pga de begränsade utbildningsplatserna i Sverige.

I och med högskoleverkets beslut att säga ja till läkarutbildning vid ett sjunde universitet, tillkommer nu en viktig pusselbit för att klara framtidens läkarförsörjning. Vid Örebro universitet finns en etablerad medicinsk fakultet med utbildning och forskning och med ett nära samarbete med Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset i Örebro.

I och med dagens beslut står nu Örebro universitet redo att köra igång läkarutbildningen snarast möjligt.

"En krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”.

Under min tid som oppositionslandstingsråd i Örebro läns landsting kommer jag ihåg att vi i oppositionskansliet många gånger suckade inför de långa vårdköerna och den socialdemokratiska regeringens årliga anslag till de lansting med långa vårdköer, med syfte att korta dem.

Vi konstaterade att de landsting som envetet engagerade sig för att deras länsinvånare skulle få vård utan att behöva stå i kö inte fick några extra pengar av staten medan de med långa köer fick en rejäl hacka.

Vi sade ofta -tänk om det fanns en regering som vågade ge pengar till de som inte har vårdköer istället för tvärt om.

Det är precis det som Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund gjort. Det socialdemokraterna inte lyckades med under sina senaste tolv år vid makten har Hägglund lyckts med på tolv månader. Genom att anslå en kömiljard som skulle fördelas på de landsting som vid förra årets slut kunde ge behandling i rätt tid till 90 procent av patienterna.

Alla landsting utom ett, klarade av detta. På ett år minskade besöksköerna med 77 procent från ca 98.000 till 23.000. Köerna till behandling/operation minskade med 82 procent, från ca 30.000 till 6.000. I Örebro län har andelen som fått komma på besök inom 90 dagar ökat på ett år från 68 till 94 procent.

Svenska Dagbladet hyllar Hägglund i gårdagens ledare där de skriver att ”en krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”. De skriver att sossarna plöjt ner 46 miljarder under 2000-talet för att kapa köerna medan Hägglunds enda miljard gav ett omedelbart resultat.

Fick lämna tillbaka tavlan till Picasso

En god vän från Örebro var som barn ute på bilsemester i Europa med sin familj. De besökte många länder och intressanta platser under sin resa.

En dag sa pappan i familjen att han funderade på att besöka en konstnär som hade en ateljé i närheten. Det var en konstnär som hade börjat bli känd och pappan tyckte det var spännande att få besöka konstateljén och kika på alla tavlor och förhoppningsvis även få träffa konstnären.

De gjorde slag i saken och åkte till ateljén. De fick träffa konstnären och gå runt i ateljén och på plats uppleva konsten. Pappan blev sugen på att köpa en av tavlorna. Han hittade särskilt en tavla som han skulle vilja köpa.

Det blev familjeråd om möjligheterna att köpa tavlan. På den tiden fick man bara föra ut ett begränsat antal svenska kronor när man reste utomlands. Visserligen hade de passat på att föra ut så mycket pengar som var tillåtet men om de skulle köpa tavlan så skulle de tvingas att avbryta semestern och åka hem till Sverige tidigare än beräknat.

Det var ett jobbigt beslut men till slut lämnade ändå pappan tillbaka tavlan han var intresserad av till Pablo Picasso. Visst hade det varit häftigt för dottern att idag att ägt en dyrgrip som denna originalmålning av Picasso.

Det som satte käppar i hjulet för Picassoaffären var svårigheten att föra pengar mellan Europas länder. Idag ser det helt annorlunda ut med den fria rörligheten och där flertalet EU-länder dessutom har en gemensam valuta. Jag tror det är dags att även vi i Sverige måste förbereda oss för att gå över till Euron, för att underlätta handeln och rörligheten mellan länderna.

Kristdemokrater på Guldplats

Fr v: Lars-Axel Nordell, Liza-Maria Norlin och Ingemar Vänerlöv

Varje år genomförs ”Drogkampen” i riksdagen där partierna tävlar mot varandra i en frågetävling som nykterhetsrörelsen arrangerar.
Det rör sig om ett brett spektrum av frågor som handlar om kultur, samhälle och internationellt men där fokus framförallt sätts på alkohol och andra droger.

För första gången lyckades Kristdemokraterna i riksdagen den 10 mars 2010 ta hem segern i Drogkampen. På andra plats kom Vänsterpartiet och på tredje plats kom Centernpartiet. Kristdemokraternas lag bestod, förutom jag själv, av Ingemar Vänerlöv och Liza-Maria Norlin.

De rödgröna offrar tusentals jobb!

En kvällstidning publicerar ett helt uppslag om sosseelitens flitiga användande av avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster, samtidigt som vänsterns Lars Ohly i TV4 myser över att han lyckats få med sej både socialdemokraterna och miljöpartiet på att avskaffa det sk RUT-avdraget om de skulle vinna valet. Avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster är från början en Kristdemokratisk fråga som vi lyckats få majoritet för och genomfört i riksdagen.

Inte nog med det. Nu riskerar även ROT-avdraget att fara all världens väg om nu olyckan skulle vara framme och socialdemokraterna och miljöpartiet till hösten skulle bilda regering med det gamla kommunistpartiet. Logiken kanske talar för att tar man bort det ena, som framförallt ger kvinnor arbetstillfällen så är det också rimligt att plocka bort det andra, som framförallt ger jobb åt män.

Av ideologiskt-socialistiska skäl offrar nu vänsterkartellen utan att blinka ett stort antal arbetstillfällen. Om de rödgröna vinner valet i höst kommer flera tusen lågavlönade, oftast kvinnor, att få sparken. Idag är 11 000 svenskar sysselsatta inom hemservicebranchen, varav uppskattningsvis ett 300-tal i Örebro. Bland dem som arbetar i branschen kommer ca 75 procent från tidigare arbetslöshet. Många får ta sina första kliv in på arbetsmarknaden.

Enligt Skatteverket tillkommer närmare 23 000 unika köpare varje månad bland dem som utnyttjar tjänsten. 71 procent av dessa är dessutom medelinkomsttagare. Allt fler upptäcker möjligheten att utnyttja möjligheterna till hushållsnära avdrag. Det borde lugna de som behöver en klassanalys till frukost för att starta dagen.

RUT-avdraget börjar bli en verklig succé och två av tre svenskar vill ha kvar RUT-avdraget. Vänsterkartellens oförmåga att lyssna på väljarna och deras oförmåga att inse värdet av en växande hemservicesektor är anmärkningsvärd.

Ett genomförande av Vänsterkartellens hot leder till allvarliga konsekvenser som: ökat svartarbete, färre riktiga jobb, sämre skydd för dem som arbetar, mindre skatteintäkter samt mindre tid för stressade familjer som försöker få ihop sitt livspussel med hjälp av hushållstjänster.

Det är bara att tacka och ta emot när Vänsterkartellen så frejdigt placerar vinnande valfrågor i knäet på Kristdemokreterna och Alliansregeringen.