Kristdemokrater på Guldplats

Fr v: Lars-Axel Nordell, Liza-Maria Norlin och Ingemar Vänerlöv

Varje år genomförs ”Drogkampen” i riksdagen där partierna tävlar mot varandra i en frågetävling som nykterhetsrörelsen arrangerar.
Det rör sig om ett brett spektrum av frågor som handlar om kultur, samhälle och internationellt men där fokus framförallt sätts på alkohol och andra droger.

För första gången lyckades Kristdemokraterna i riksdagen den 10 mars 2010 ta hem segern i Drogkampen. På andra plats kom Vänsterpartiet och på tredje plats kom Centernpartiet. Kristdemokraternas lag bestod, förutom jag själv, av Ingemar Vänerlöv och Liza-Maria Norlin.