Patienten är vinnaren när Örebro nu får läkarutbildningen

Ett bättre och mer positivt svar på min riksdagsmotion om läkarutbildning till Örebro kunde jag inte ha fått. Självklart kommer det att betyda mycket för Örebro universitet och för hela regionen. Men mest kommer det att betyda för framtidens patienter som ska erbjudas vård när de behöver den utan att tvingas vänta i långa vårdköer.

Det hade varit svårt att klara av morgondagens behov av läkare utan det tillskott som Örebro universitet nu ger. Det är mycket som nu ska tas igen. Om sex år behövs 6 000 nya läkare i vårt land. Stora pensionsavgångar bland läkare väntar, samtidigt som trycket på sjukvården kommer att öka med anledning av att gruppen äldre växer.

Den akuta läkarbristen som redan idag råder leder till dyra lösningar, då landstingen tvingas hyra in stafettläkare. Sveriges landsting hyr tillsammans in cirka 1 000 läkare varje vecka. Förutom orimligt höga kostnader har systemet med inhyrda läkare lett till att patienter får möta olika läkare vid varje besök på vårdcentralen, vilket ofta kan vara jobbigt och förvirrande för patienten och samtidigt fördröja diagnosen och därmed äventyra hälsan.

Till dags dato har den svenska läkarutbildningen haft 1 220 utbildningsplatser, spridda på sex universitet. Till det kommer att vi i Sverige har gjort oss beroende av att ta andra länders utbildningsplatser i anspråk för att klara vår läkarförsörjning. Hela 60 procent av dagens läkare kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. Det handlar både om rekrytering av färdigutbildade läkare från andra länder samt att svenska läkarstudenter genomför sina studier utomlands eftersom pga de begränsade utbildningsplatserna i Sverige.

I och med högskoleverkets beslut att säga ja till läkarutbildning vid ett sjunde universitet, tillkommer nu en viktig pusselbit för att klara framtidens läkarförsörjning. Vid Örebro universitet finns en etablerad medicinsk fakultet med utbildning och forskning och med ett nära samarbete med Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset i Örebro.

I och med dagens beslut står nu Örebro universitet redo att köra igång läkarutbildningen snarast möjligt.