Avdragsrätt på gåvor ökar givandet

Kristna Socialdemokrater förespråkar en inskräknt värld

– Artikel införd i Nerikes Allehanda 25 april 2010 –
Broderskaparen Harald Lundberg vädjar – mot bättre vetande – om att Kristdemokraterna slopar kravet på avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer (NA 18/4). Att företagares och enskildas givmildhet ska straffbeskattas verkar vara en gängse syn inom vänsterrörelsen.

Tänk dig att du som ägare till ett fåmansbolag kommit överens med dina anställda om att ge en gåva till Stadsmissionen istället för dela ut julklappar på personalfesten. Det som kommer att hända då är att du inte får räkna det som kostnad i företaget, utan du beskattas för det som om det vore en utdelning från bolaget. Nuvarande regler ger alltså en skatt för bolaget och privatpersonen på tillsammans 68 procent. Ger du istället gåvan till de anställda blir det avdrag i företaget och sänkt bolagsskatt. Helt okej i vänsterkartellens värld där samhället stavas offentlig sektor och där ivata och ideella sektorn bara är en fotnot i protokollet.

Det är en inskränkt värld som de kristna socialdemokraterna är med och förespråkar. Med en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle julgåvan till Stadsmissionen behandlas på samma sätt som julgåvan till de anställda. Det skulle öka givandet till ideell verksamhet avsevärt och inte minst – beroendet till staten skulle minska.

Sverige är i dag det enda landet i Europa som inte har någon form av avdragsrätt för gåvor eller sponsring till ideella organisationer och forskning. Ett intressant exempel är Norge, där gåvoavdraget ledde till att gåvogivandet ökade med över 30 procent.

Harald Lundberg antyder att Kristdemokraterna inte har kunnat hålla sina vallöften och därmed bör undvika att ge nya. Var har den gode broderskaparen varit de senaste åren? Vi införde vårdnadsbidraget år 2008 och arbetar nu för att det ska höjas. Vi avskaffade fastighetsskatten, som skapade oro för stigande taxeringsvärden och som gjorde att människor tvingades flytta från sina hem och där vanliga människor aldrig kunde fatta varför de skulle betala skatt på teoretiska inkomster. Tre och ett halvt år efter att Alliansregeringen tillträdde kan det konstateras att av de 57 punkter som fanns i vårt Garantibevis vid valet 2006, är 93 procent av dem klara eller på gång.

På Kristdemokraternas initiativ tillsattes gåvoincitamentsutredningen som ligger till grund för ett förslag som beräknas inbringa cirka 800 nya miljoner kronor till den ideella sektorn. Ett förslag som dock är blygsamt i ett internationellt perspektiv. Vi har inte fått igenom allt – det är en del av arbetet i allians.

Uppenbarligen tror Lundberg att hans eget partis vallokomotiv är ensamma regeringsalternativ. Tydligen saknas tågmästare Ohly i den önskedrömmen.

Lars-Axel Nordell (KD)

Patienten är den verkliga vinnaren!

Bilden visar utvecklingen från sept 2008 till nov 2009 och vidare till första kvartalt 2010 vad gäller genomsnitt av besök och operationer.

Regeringens och socialminister Göran Hägglunds kömiljard för att korta vårdköerna har blivit en succé. Det är glädjande att nästan alla landsting inklusive Örebro läns landsting har klarat regeringens krav vad gäller första kvartalet och får nu dela på 250 miljoner kronor.

Patienter som väntar på besök mer än 90 dagar har på ett år minskat med 51% från 60.134 till 29.258 patienter i kö. Motsvarande siffra för behandling/operation är 46% en minskning från 17.468 till 9.397 patienter.

Även om landstinget dragit vinstlotten och genom att ha kontroll på sina vårdköer och lyckats halvera dem så är det ändå patienten som är den verkliga vinnaren. Det är patienten som slipper stå i långa vårdköer och vänta på att få besöka vården eller få sin operation.

Nyckeln till framgången är att Hägglund valt att inte gett pengar till de landsting som har långa köer utan tvärt om till de landsting som har korta köer. Det är precis ett sådant grepp vi önskade oss under min tid som oppositionsråd i Örebro läns landsting.

Alliansregeringen har visat på en framgångsrik metod för att patienter som väntar på sjukvård ska komma till läkare och befrias från vänta på operation. Samtidigt kan man konstatera att det är i de landsting som i årtionden styrts av socialdemokrater som väntetiderna är längst och där patienter fortfarande mest befinner sig i väntrum.

Samhället är större än offentlig sektor

Jag är så trött på alla som sätter likhetstecken mellan den offentliga sektorn och samhället. De som gör det försöker uppenbarligen monopolisera det offentliga och förminska betydelsen av de två övriga samhällssektorerna. Detta är allvarligt inte minst mot bakgrund av att det är genom ett fungerande näringsliv vi kan finansiera den offentliga sektorn.

Man brukar tala om de tre samhällssektorerna; den ideella sektorn, den privata sektorn och den offentliga sektorn. Den idella sektorn som också brukar kallas civila samhället innehåller bl a 200.000 föreningar i vårt land. Hela 86% av befolkningen är med i en eller flera föreningar.

Den privata sektorn dit näringslivet hör genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg.
Den offentliga sektorn är till största delen skattefinansierad och har hand om viktiga välfärdsområden. Samhället är med andra ord betydligt större än den offentliga sektorn.

Ibland hör man uttryck som ”samhällets fel” eller att ”det är samhällsfinansierat”. De som säger så menar inte att det är näringslivets sak att ansvara för eller betala utan de åsyftar den offentliga sektorn.

Vi kan skratta åt sportgrodan ”Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, pressen och inte minst media välkommen.”, eftersom pressen tillhör media. Men det är lika fel att säga ” Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, näringslivet och samhället välkommen”, eftersom både näringslivet och idrottsrörelsen är viktiga delar av samhället.