Avdragsrätt på gåvor ökar givandet

Kristna Socialdemokrater förespråkar en inskräknt värld

– Artikel införd i Nerikes Allehanda 25 april 2010 –
Broderskaparen Harald Lundberg vädjar – mot bättre vetande – om att Kristdemokraterna slopar kravet på avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer (NA 18/4). Att företagares och enskildas givmildhet ska straffbeskattas verkar vara en gängse syn inom vänsterrörelsen.

Tänk dig att du som ägare till ett fåmansbolag kommit överens med dina anställda om att ge en gåva till Stadsmissionen istället för dela ut julklappar på personalfesten. Det som kommer att hända då är att du inte får räkna det som kostnad i företaget, utan du beskattas för det som om det vore en utdelning från bolaget. Nuvarande regler ger alltså en skatt för bolaget och privatpersonen på tillsammans 68 procent. Ger du istället gåvan till de anställda blir det avdrag i företaget och sänkt bolagsskatt. Helt okej i vänsterkartellens värld där samhället stavas offentlig sektor och där ivata och ideella sektorn bara är en fotnot i protokollet.

Det är en inskränkt värld som de kristna socialdemokraterna är med och förespråkar. Med en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle julgåvan till Stadsmissionen behandlas på samma sätt som julgåvan till de anställda. Det skulle öka givandet till ideell verksamhet avsevärt och inte minst – beroendet till staten skulle minska.

Sverige är i dag det enda landet i Europa som inte har någon form av avdragsrätt för gåvor eller sponsring till ideella organisationer och forskning. Ett intressant exempel är Norge, där gåvoavdraget ledde till att gåvogivandet ökade med över 30 procent.

Harald Lundberg antyder att Kristdemokraterna inte har kunnat hålla sina vallöften och därmed bör undvika att ge nya. Var har den gode broderskaparen varit de senaste åren? Vi införde vårdnadsbidraget år 2008 och arbetar nu för att det ska höjas. Vi avskaffade fastighetsskatten, som skapade oro för stigande taxeringsvärden och som gjorde att människor tvingades flytta från sina hem och där vanliga människor aldrig kunde fatta varför de skulle betala skatt på teoretiska inkomster. Tre och ett halvt år efter att Alliansregeringen tillträdde kan det konstateras att av de 57 punkter som fanns i vårt Garantibevis vid valet 2006, är 93 procent av dem klara eller på gång.

På Kristdemokraternas initiativ tillsattes gåvoincitamentsutredningen som ligger till grund för ett förslag som beräknas inbringa cirka 800 nya miljoner kronor till den ideella sektorn. Ett förslag som dock är blygsamt i ett internationellt perspektiv. Vi har inte fått igenom allt – det är en del av arbetet i allians.

Uppenbarligen tror Lundberg att hans eget partis vallokomotiv är ensamma regeringsalternativ. Tydligen saknas tågmästare Ohly i den önskedrömmen.

Lars-Axel Nordell (KD)