Samhället är större än offentlig sektor

Jag är så trött på alla som sätter likhetstecken mellan den offentliga sektorn och samhället. De som gör det försöker uppenbarligen monopolisera det offentliga och förminska betydelsen av de två övriga samhällssektorerna. Detta är allvarligt inte minst mot bakgrund av att det är genom ett fungerande näringsliv vi kan finansiera den offentliga sektorn.

Man brukar tala om de tre samhällssektorerna; den ideella sektorn, den privata sektorn och den offentliga sektorn. Den idella sektorn som också brukar kallas civila samhället innehåller bl a 200.000 föreningar i vårt land. Hela 86% av befolkningen är med i en eller flera föreningar.

Den privata sektorn dit näringslivet hör genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg.
Den offentliga sektorn är till största delen skattefinansierad och har hand om viktiga välfärdsområden. Samhället är med andra ord betydligt större än den offentliga sektorn.

Ibland hör man uttryck som ”samhällets fel” eller att ”det är samhällsfinansierat”. De som säger så menar inte att det är näringslivets sak att ansvara för eller betala utan de åsyftar den offentliga sektorn.

Vi kan skratta åt sportgrodan ”Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, pressen och inte minst media välkommen.”, eftersom pressen tillhör media. Men det är lika fel att säga ” Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, näringslivet och samhället välkommen”, eftersom både näringslivet och idrottsrörelsen är viktiga delar av samhället.