Ett parti man känner igen

Debattartikel publicerad i NA den 29 maj 2010

I en ledare 24/5 skriver Nerikes Allehanda att väljarna ska kunna känna igen Kristdemokraternas familjepolitik till valet i höst. Det är också vår avsikt. Kristdemokraterna ställer familjens frihet att själva utforma sin vardag mot politikens pekpinnar. Vårdnadsbidraget är ett medel för att ge föräldrar möjligheten att själva anpassa sin barnomsorg efter barnets behov.

Kristdemokraterna var inte ensamma om att driva en sänkning på beskattningen för drivmedel i valrörelsen 2006. Det etablerade mediesverige deltog i bensinskatteupproret som rasade runt om i landet. Vi har under mandatperioden gått med på en höjning men motsatt oss fortsatta höjningar. Klimatvinsterna av förändringar i drivmedelsbeskattning har stått i skuggan av fiskala vinster där finansdepartementet tacksamt mjölkat bilister.

Klimatvinsterna av en förhöjd drivmedelsbeskattning kommer i huvudsak när förnybara drivmedel står som alternativ för konsumenterna. Där haltar verkligheten i dagsläget. Det behövs därför tydliga strategier för biogasdrivmedel och deras introduktion på marknaden.Vi ser till exempel hur biogasen har potential långt bortom de veka 3 TwH som en statlig utredning nyligen förutspådde till 2020.

Det finns en tendens hos NA men också hos andra bedömare att främst identifiera Kristdemokraterna utifrån vårt engagemang för sociala frågor. Mandatperioden har dock sett kristdemokratiska statsråd leda den omfattande omregleringen av Apoteket och försäljningen av statliga företag i ett osäkert finansklimat. Svenska statens upphörande i rollen som sprittillverkare borde vara bekant för de flesta.

NA efterlyser ett kontinuerligt budskap från Kristdemokraterna. Vi har en tydlig kontinuitet så till vida att vi fortsätter betona vikten av ett samhälle som tar parti för de som saknar röst. För dem som bor utanför tunnelbanans räckvidd eller föredrar att själv utforma barnomsorgen efter sitt barns behov. Vid några tillfällen har detta myntats som en politik för verklighetens folk. Jag håller med.

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (KD)