Teknik från handikapphjälpmedel kan göra livet enklare att leva för betydligt fler grupper

Nyligen läste jag boken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”. Ja egentligen har jag lyssnat på den som ljudbok. En riktigt bra bok men som tog ganska lång tid att lyssna igenom.

Det är en nackdel att ljudböcker för de allra flesta tar betydligt längre tid att lyssna igenom än att läsa texten tyst för sig själv ur en bok. Det är märkligt att det med dagens snabba teknikutveckling fortfarande inte finns möjlighet att speeda upp hastigheten för den som vill snabbläsa en text även om det kan låta som Kalle Anka.

Funktionen finns redan som handikapphjälpmedel för blinda och synskadade. I en spelare som heter Daisy (Digitalt anpassat informationssystem) går det utmärkt att snabblyssna på inlästa texter utan att orden flyter ihop. Det finns nämligen en smart funktion i Daisy som behåller små pauser mellan orden så texten går att uppfatta även när den spelas upp i hög hastighet.

Frågan är hur länge vi ska behöva vänta innan motsvarande finess finns att tillgå i mp3-spelare och moderna mobiltelefoner.

För det mesta är det som är bra för personer med funktionsnedsättningar också bra för andra. Det behöver inte vara en motsättning utan ofta är det precis tvärt om. Personer i rullstol uppskattar om trottoarkanterna inte är för höga och det gör även den som ska ta sig fram med barnvagn. Att göra samhället mer tillgängligt är inget egenintresse utan det är faktiskt ett allmänintresse.

På samma sätt skulle det vara en fördel för alla att kunna ha tillgång till daisy-funktionen i sin moderna mobiltelefon för att snabbt kunna lyssna igenom en ljudbok.

Demokrati handlar om dialog

Artikeln publicerad i Hemmets vän 24 nov 2011

Livet i riksdagen handlar inte bara om arbetet i de 15 utskotten, debatterna och voteringarna i kammaren, partigruppsarbete, inläsning av ärenden, förbereda debatter och skriva pressmeddelanden och debattartiklar. Det handlar också om att träffa olika myndighetsföreträdare och enskilda grupper och besökare.

Nyligen hade jag besök av 53 personer från den kristna pensionärsföreningen RPG i Örebro. Jag visade runt och berättade om hur det går till att vara riksdagsledamot och jag påpekade att demokrati inte bara handlar om att trycka på rätt knapp vid voteringarna utan demokrati handlar framförallt om dialogen med väljarna. Direktkontakta med väljarna och olika gruppers besök i riksdagen är viktiga inslag i att förverkliga demokratin.

I riksdagen finns dessutom över 50 olika tvärpolitiska föreningar som riksdagsledamöterna kan tillhöra. De handlar om allt från intresseföreningar som jakt och fiskeklubb, forum för uppfinningar och innovationer, olika internationella vänskapsföreningar till föreningar som handlar om livsstil.

Jag är med i riksdagskören och de två äldsta föreningarna; riksdagens kristna grupp respektive riksdagens nykterhetsgrupp. De har regelbundet haft verksamhet sedan slutet av 1800-talet och jag har förtroendet att vara den 20:e ordföranden i Nykterhetsgruppen sedan starten 1895. En gång i tiden var riksdagens nykterhetsgrupp riktigt stor och mäktig. För fem år sedan hade den tio medlemmar och blev uträknad av media. Sedan dess har vi vuxit och idag är det 17 ledamöter som anslutit sig.

Vi arrangerar seminarier i riksdagen tillsammans med nykterhetsförbundens landsråd och är ett viktigt politiskt stöd i arbetet för ledamöterna i vardagen. Vi har haft överläggningar med olika parter, gett kommentarer till media i olika drogpolitiska frågor och vi har påverkat så att alkoholfria viner serveras vid riksmötets öppnande.

Kristna gruppen har ett 35-tal medlemmar och vi arrangerar en kortare morgonandakt varje onsdag med olika förkunnare samt sång och musikinslag. Om någon vecka ska jag och riksdagskollegan Roland Utbult ha hand om sången och musiken en onsdagsmorgon.

Livet i riksdagen handlar alltså inte bara om politik!

Lars-Axel Nordell, Örebro län
Riksdagsledamot (KD)