Teknik från handikapphjälpmedel kan göra livet enklare att leva för betydligt fler grupper

Nyligen läste jag boken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”. Ja egentligen har jag lyssnat på den som ljudbok. En riktigt bra bok men som tog ganska lång tid att lyssna igenom.

Det är en nackdel att ljudböcker för de allra flesta tar betydligt längre tid att lyssna igenom än att läsa texten tyst för sig själv ur en bok. Det är märkligt att det med dagens snabba teknikutveckling fortfarande inte finns möjlighet att speeda upp hastigheten för den som vill snabbläsa en text även om det kan låta som Kalle Anka.

Funktionen finns redan som handikapphjälpmedel för blinda och synskadade. I en spelare som heter Daisy (Digitalt anpassat informationssystem) går det utmärkt att snabblyssna på inlästa texter utan att orden flyter ihop. Det finns nämligen en smart funktion i Daisy som behåller små pauser mellan orden så texten går att uppfatta även när den spelas upp i hög hastighet.

Frågan är hur länge vi ska behöva vänta innan motsvarande finess finns att tillgå i mp3-spelare och moderna mobiltelefoner.

För det mesta är det som är bra för personer med funktionsnedsättningar också bra för andra. Det behöver inte vara en motsättning utan ofta är det precis tvärt om. Personer i rullstol uppskattar om trottoarkanterna inte är för höga och det gör även den som ska ta sig fram med barnvagn. Att göra samhället mer tillgängligt är inget egenintresse utan det är faktiskt ett allmänintresse.

På samma sätt skulle det vara en fördel för alla att kunna ha tillgång till daisy-funktionen i sin moderna mobiltelefon för att snabbt kunna lyssna igenom en ljudbok.