Lucka nr 5

I samband med valet 2010 uppmärksammades ett antal problem och svagheter i det svenska valsystemet. Ett av dessa problem är de kommunala valkretsarna som i flera fall leder till oproportionell fördelning av mandaten i kommunfullmäktige. Med det låga antal ledamöter det ofta handlar om i kommunfullmäktige- församlingar går det aldrig att nå fullständig proportionalitet, men det går ändå att rätta till de värsta felaktigheterna genom att exempelvis låta 10 procent av mandaten vara utjämningsmandat. Ett valsystem med utjämningsmandat även på primärkommunal nivå bör snarast införas så att väljarnas vilja på ett bättre sätt avspeglas även i kommunalvalen.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02K274