Gott Nytt År 2012

Jag vill önska alla som läser min blogg ett gott och framgångsrikt år 2012. Det har varit ett händelserikt riksdagsår och för Örebros del även ett valår i och med omvalet på försommaren i Örebro.

Flera grupper från länet har besökt riksdagen och jag har visat runt och på plats berättat om uppdraget. För några veckor sedan kom en buss med 53 personer från RPG i Örebro. Ytterligare tre grupper från länet besöker mej i riksdagen efter årsskiftet och jag vill passa på att inbjuda fler grupper att besöka riksdagen under vårterminen.

Riksdagsåret avslutades med några viktiga arbetsmarknadspolitiska debatter i kammaren. I samband med en debatt var det nog många som satte kaffet i vrångstrupen när Socialdemokraterna hävdade att arbetsmarknadspolitiken ska vara en angelägenhet för EU. Vi Kristdemokrater och alla andra partier hävdade istället i samband med en sk subsidiaritetsprövning att detta politikområde alltjämt ska vara en uppgift för respektive nation.

Vi Kristdemokratern framhåller ofta att kakan måste bakas innan den kan delas. Det måste finnas goda förutsättningar för de små företagen att kunna växa, anställa och betala skatt. Det är bara på det visen vi kan trygga välfärden och sänka trösklarna för de som idag står utanför arbetsmarknaden.

Jag har tillsammans med riksdagskollegan Penilla Gunther utarbetat en arbetsmarknadspolitisk rapport med rubriken ” En jobbpolitik där alla behövs – och får arbeta 100 % av sin förmåga”. Under hösten har vi också arrangerat två spännande seminarier. Det första var ett kunskapsseminarium för kristdemokrater i hela landet. Det andra seminariet riktade sig till riksdagsledamöter och företrädare för handikapprörelsen och andra berörda organisationer och myndighetsföreträdare.

Även om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet före valet var mycket tydliga med att de inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna har de ändå gjort gemensam sak ett antal gånger för att sätta käppar i hjulet för regeringens politik. Ett av de tydligaste exemplen var när Arbetsmarknadsutskottets vice ordf, Socialdemokraten Ylva Johansson bjöd in Sverigedemokraternas ledamot till sitt rum för att tillsammans med s, v och mp bilda majoritet och skriva sig samman om en gemensam text.

En av de viktigaste utmaningarna är att komma till rätta med den höga ugdomsarbetslösheten. Den har visserligen gått ner sedan vi halverade arbetsgivaravgiften för unga men den är alltjämt mycket hög. Det är framförallt unga som saknar fullständiga slutbetyg från gymnasiet som har svårt att få jobb men även personer med funktionsnedsättningar eller personer med utländsk bakgrund.

Under 2012 kommer du att kunna följa mitt arbete i riksdagen via mina Nyhetsbrev som sänds ut varje månad till ca 1.000 personer, de flesta från min egen valkrats, Örebro län. Du kan beställa nyhetsbrevet via min hemsida www.larsaxel.se

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot, bänk 305