Folkhögskolan viktig

I Örebro län finns fem folkhögskolor. Kävesta och Fellingsbro drivs av landstinget medan Hällefors folkhögskola har kommunen, Bredsjö kulturkooperativ och ATF som huvudmän. I Karlskoga är det Svenska Missionskyrkan som är huvudman medan Evangeliska frikyrkan är huvudman för Örebro folkhögskola, sedan de för några år sedan tog över verksamheten från landstinget.

I statsbudgeten bekräftar vi att stödet till folkbildningen är en alliansfråga. Nu skapas 1000 ytterligare platser på allmänna kurser inom folkhögskolan och de framgångsrika studiemotiverande kurserna utökas att gälla även unga vuxna över 25 år. Sammanlagt drygt 100 miljoner kronor satsas på dessa kurser under de kommande två åren.

Jag ingår sedan 2009 i ett demokratiprojekt där jag som riksdagsledamot besöker en klass på Kävesta folkhögskola några gånger per år. I och med att jag sedan i våras sitter i riksdagens kulturutskott, som har hand om det civila samhället och folkbildningen inkl folkhögskolorna, är det ännu viktigare att jag har bra kontakt med länets folkhögskolor.

För en tid sedan besökte jag Karlskoga folkhögskola där jag fick en bra genomgång av hur de arbetar där och hur de ser på utvecklingsmöjligheterna.

Nyligen var jag inbjuden till Örebro folkhögskola som numera finns i Vivalla (ni vet Stadsdelen där TV-serien Svensson Svensson utspelar sig)  För några år sedan tog Evangeliska Frikyrkan över skolan från Örebro läns landsting, som bedrivit verksamheten från förra sekelskiftet.0x220d4280

Mattias Molin och Willy Höglund visade runt och berättade om verksamheten och jag fick också möjligheter att träffa en grupp ungdomar i deltagarrådet. Det blev en mycket bra och för mej givande dag. Folkhögskolan har mycket att bidra med i dagens samhälle och särskilt i en stadsdel som Vivalla i Örebro som så tydligt domineras av personer som kommer från andra kulturer.