Nu ska kryphålet täppas till

Idag kommer regeringen att presentera hur de ska täppa till kryphålet som kallas för eftersupningen, en välkänd metod som används för att bli frikänd från rattfylla.

Det finns en närmast total uppslutning från svenska folket kring kravet på att trafiken skall vara fri från alkohol och andra droger. Ingen vill möta en rattfull i trafiken. Ändå beräknas antalet rattfulla på våra vägar dagligen vara nästan lika många som antalet taxibilar.

Det har blivit vanligt att personer som i samband med en trafikolycka ertappas med att ha druckit alkohol hävdar att intaget skett efter bilkörningen. Genom att hävda detta kan en rattfyllerist bli frikänd såvida det inte går att bevisa att vederbörande även druckit alkohol före olyckan. Detta skapar svårigheter för domstolarna att bevisa brott mot trafiknykterheten.

I Norge finns sedan 1959 en lag som säger att en motorfordonsförare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en körning när föraren förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning.
I och med att eftersupning har satts i system vid olyckor i samband med alkoholintag är det hög tid att ta efter den norska modellen. Det finns anledning att tro att det kommer att spara liv om en liknande lag instiftas i Sverige, en lag som blir en tydlig signal om att alkohol och bilkörning inte hör ihop.

Jag har sedan jag kom in i riksdagen 2009 i riksdagsmotioner krävt att ett förbud mot eftersupning införs även i Sverige enligt Norsk modell för att förenkla bevisfrågan i samband med rattfylleri genom att det blir förbjudet att dricka alkohol även ett antal timmar efter en trafikolycka. Riksdagen har också gjort ett tillkännagivande i frågan.

Orimligt av Radiotjänst att jaga smartphoneanvändare

smartphone2Idag debatterade vi bl a public service i riksdagen och då tog jag upp följande exempel

Igår kom jag att samtala med en kille som berättade att han en lördag eftermiddag för två veckor sedan blev uppringd på sin mobiltelefon av radiotjänst. De frågade om det var till honom de skulle skicka räkningen för TV-licensen. Han svarade att han inte har någon TV-apparat och att det därför inte var aktuellt att skicka över någon räkning till honom.

Radiotjänst ställde då frågor och fick reda på att killen pratade i en smartphone som man kan ta del av SVT:s programutbud i. Radiotjänst förklarade att det inte spelar någon roll om han har någon TV-apparat eller ej, han var tvungen att betala eftersom han hade en smartphone. Samtalet var kort och överrumplande. Killen fick känslan av att personen från Radiotjänst jobbade på accord.

Denna berättelse ur verkliga livet bekräftar det Kristdemokraterna redan konstaterat. Det är dags att avskaffa TV-licensen och att lägga ner radiotjänst. Den digitala tekniska utvecklingen sprungit ifrån dagens TV-licens.

I dag kan vi titta på tv i mobilen, på läsplattan och på datorn. Det är ytterst rimligt att ifrågasätta att själva tv-innehavet, innehavet av en mottagare, ska vara det som i dagens informationssamhälle kvalificerar oss för att betala tv-licens

Det är orimligt att avgiftsbelägga alla datorer, surfplattor och smartphones bara därför att SVT, på samma sätt som reklamfinansierade TV4, börjat sända sina kanaler live på nätet. Radiotjänst ska inte jaga enskilda småföretagare eller mobilanvändare.

I dag jagar Radiotjänst småföretagare och privatpersoner aktivt, för att kunna ta upp avgifter från deras konsumerande av public services tjänster. Detta riskerar att underminera public-servicebolagens legitimitet, och tydliggör behovet av att snarast möjligt ersätta TV-licensen med en ny teknikneutral finansiering.

Vi vill se ett starkt och oberoende public service, med samma avgift för alla, en public-service avgift som tas in via skattsedeln, samtidigt som radiotjänst läggs ner. Istället för radiotjänst kan avgiften tas in av Skatteverket, men vid sidan av budgeten, på liknande sätt som systemet med begravningsavgiften.