Även Hjälmaren behöver statlig sjöräddning

Debattartikel publicerad i Nerikes allehanda 17/6

M/S Gustaf Lagerbjelke. Foto: Arboga Rederierna

Sommaren har anlänt och glassätande flanörer med brunbrända ben syns längst våra gator. Årstiden innebär också att Sveriges båtliv på allvar blommar upp. Längst våra kuster och i våra sjöar ser vi nu hur en folkrörelse av båtmänniskor som sjösätter sina ögonstenar. Sverige har en stark båtkultur vi ska vara stolta över. Men den är också förpliktande.

I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för sjöräddningen. Om man anropar ”mayday” på sjöräddningskanalen VHF 16 vet man att någon lyssnar och att hjälp finns till hands längst våra kuster och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Någon form av begränsning av sjöräddningen, av rena resursskäl, är naturligt. Man har valt att stanna vid kusterna och de tre största sjöarna. Tyvärr känns gränsdragning ganska godtycklig och verkar inte ha föregåtts av en ordentlig analys av vilka sjöar som har ett behov. Vi menar att även Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren – borde omfattas av den statliga sjöräddningen, vilket alltså inte är fallet idag.

Hjälmaren präglas inte bara ett ökande antal fritidsbåtar, utan även omfattande yrkesfiske, färjetrafik och passagerarbåtar. Den omtalade räkbåten i Örebro, för att ta ett exempel. Hjälmaren anses vara svårnavigerad och har många grund och svåra passager. Till detta kommer också ett växande intresse för olika vinteraktiviteter i form av långfärdsåkning på skridsko och fritidsfiske.

När ingen svarar på kanal 16 har mobiltelefonen blivit räddningen för dem som hamnat i sjönöd på Hjälmaren – i det fall man har mobil, och det finns täckning. Men eftersom det runt Hjälmaren finns flera kommuner, länsstyrelser, larmcentraler och polisdistrikt är det inte ovanligt att larm från tillbud på Hjälmaren där liv står på spel försenas eftersom det inte finns någon gemensam central samordningsfunktion. Det finns exempel på dödsolyckor där den bristande larmfunktionen försenat räddningsinsatsen.

Operativt är det den gemensamma Flyg- och sjöräddningscentralen (JRCC) som avlyssnar VHF kanal 16 och leder sjöräddningen längst våra kuster samt i sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Det är hög tid att deras viktiga arbete även får omfatta Hjälmaren. Då kan arbetet för insatser på Hjälmaren utan gränsdragningsproblem ledas från en och samma räddningscentral. Detta skulle avsevärt minska riskerna för fördröjningar och missförstånd i en räddningsinsats.

Vi har en båtkultur och båtnäring att vara stolta över. Låt oss visa det genom att ta ett större ansvar: Låt statens sjöräddningsansvar även omfatta Hjälmaren.

Lars-Axel Nordell (KD)
Riksdagsledamot för Örebro län

Jan-Erik Ekblad
Redare, M/S Gustaf Lagerbjelke