Lars-Axel Nordell vann provvalet

Pressmeddelande 2013-06-20

– Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet jag mottagit beskedet. Jag ser det som ett kvitto på att mitt arbete för att lyfta Örebro-frågorna i riksdagen har fallit i god jord hos medlemmarna.

Det säger Lars-Axel Nordell i samband med att Kristdemokraterna i Örebro län idag offentliggjorde sitt provvalsresultat. Medlemmarna har i ett rådgivande val gjort klart att de helst ser Lars-Axel Nordell toppa riksdagsvallistan under nästa års val.

Lars-Axel Nordell har suttit i riksdagen sedan 2009. Han sitter för närvarande i riksdagens kulturutskott men har tidigare suttit i arbetsmarknadsutskottet. Han har ägnat speciell energi åt småföretagarfrågor, alkohol- och drogpolitik, dövas rättigheter likväl som allmänna frågor kopplade till Örebro Län.

Provvalet är rådgivande. Beslut om listorna tas slutgiltigt vid partidistriktets nomineringsstämma den 23 november 2013.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot
mobil. 070-7708310

Dag Elfström
Handläggare
mobil. 070-2931290