Nya grepp i kampen mot nätdrogerna

Debattartikel publicerad idag, 25/6, i Västervikstidningen (länk) och Jönköpingsposten(ej digitalt, se bildillustrering) .

JP_LAXSSDrogliberala krafters påverkan på narkotikadebatten är tyvärr påtagligare än på mycket länge. Vi har sett hur debatten har förskjutits. Från att handla om hur vi ska bekämpa drogerna till att allt oftare handla om vi, över huvud taget, ska bekämpa drogerna.

Imorgon är det internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Vi vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma ett växande problem: Handeln med droger över internet. Ofta sker det helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. Och när narkotikaklassningen väl sker gör producenterna några smärre modifieringar i preparatet så att det ses som ett nytt – och därmed ej narkotikaklassat – preparat. På så vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och användningen av narkotika.

Kristdemokraterna har i innevarande mandatperiod valt att lägga fokus på barn och unga. Och om det är något denna ojämna kamp mellan narkotikaklassning och narkotikaproducenter är, så är det ett hot mot unga människors hälsa och uppväxtvillkor. Sedan 2011 har den svenska tullen och polisen laglig rätt att beslagta syntetiska droger som inte är narkotikaklassade om de bedömer att syftet med innehavet är kopplat till drogmissbruk. Efter beslut av åklagare får polisen dessutom destruera det som beslagtagits, även om inte narkotikaklassningen av preparatet hunnit träda i kraft.
Att kunna göra dessa beslag är en viktig åtgärd i den svenska narkotikabekämpningen, men fortfarande saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft.

Ett effektivt sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och bruket av nätdroger är att införa ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom förhindras tillverkare att lansera liknande skadliga substanser.
Det finns länder som redan infört eller är på väg att införa familjeklassning av narkotiska preparat. Visserligen leder det till en del svårigheter och problem för den kemtekniska industrin och läkemedelsindustrin som måste få dispenser och undantagsregler för sin verksamhet, men familjeklassning verkar vara den enda kända vägen till att vara steget före i kampen mot de nya nätdroger som ständigt kommer ut på den svenska marknaden.

Kampen mot droger måste gå vidare och de juridiska hinder som finns för en familjeklassning av narkotiska substanser måste undanröjas.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot för Örebro Län

Sara Skyttedal
Ordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet