Nordell (kd) tidigt ute i allmänna motionsperioden

Pressmeddelande
2013-09-17

Nordell (kd) tidigt ute i allmänna motionsperioden

– Motionerna är ett sätt för riksdagsledamöterna att trycka på, opinionsbilda och deklarera för väljarna vilka frågor man driver. Idag började den allmänna motionsperioden och jag har redan första dagen valt att lämna in tre motioner med koppling till Örebro län.

Det säger Lars-Axel Nordell (KD) i samband med allmänna motionsperiodens öppnande. Nordell var bland de första av de 349 riksdagsledamöterna att lämna in motioner.

I samband med att talmannen förklarade riksmötet öppnat lämnade Nordell in tre motioner, alla med anknytning till Örebro län. En motion om att staten bör fullfinansiera läkarutbildningen vid Örebro Universitet, en motion om att Hjälmaren bör omfattas av den statliga sjöräddningen och en motion om att införa yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon. Den sistnämnda motionen är kopplad till Örebro län genom att Trafikcenter Scantec i Kumla, ett dotterbolag till Örebro Länstrafik, lyfts fram som en aktör som skulle kunna spela en avgörande roll i sammanhanget.

Allmänna motionsperioden pågår fram till och med 4 oktober.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot
mobil. 070-7708310

Dag Elfström
Handläggare
mobil. 070-2931290

www.kristdemokraterna.se