En större tårta räcker till fler

Artikeln publicerad i Hemmets Vän 7 nov 2013

Det är budgettider här i riksdagen. Tonläget är högre än brukligt i den politiska debatten. Det märks inte bara i riksdagens plenisal utan också i tidningsspalter, i radio och tv och på nätet.

Oppositionen väljer att måla upp en så dyster bild som möjligt för att försöka övertyga väljarna att sittande regering har misskött sig. Anklagelser som att välfärden skulle ha urholkats av alliansregeringen eller att skattesänkningarna har skett på bekostnad av svaga och sjuka, är närmast legio. Men hur ser det ut i verkligheten? ”Verkligheten är vår värsta fiende” är ett citat som brukar tillskrivas Olof Palme, men det skulle kunna passa riktigt bra som en tankebubbla över Stefan Löfven i den senaste partiledardebatten.

Alliansen har sänkt skatten mer än någon annan regering under hela efterkrigstiden. En genomsnittlig sjuksköterska har idag mer än 1 800 kronor mer i fickan varje månad som en följd av jobbskatteavdraget, medan ett restaurangbiträde eller en receptionist får ut runt 1 500 kronor mer.  Detta samtidigt som vi har fortsatt höga reallöneökningar. Det handlar om en historisk förbättring av vanliga människors köpkraft.

Oppositionen vill ge sken av att allt detta har skett på bekostnad av kvalitén i välfärden. Men verkligheten ger ett annat besked. Samtidigt som skattetrycket under alliansregeringens år vid makten sänkts med nästan 4 procentenheter har skatteinkomsterna vuxit med så mycket som 40 miljarder kronor. Det är ett resultat av arbetslinjen, att antalet arbetande timmar ökat och att det är ordning och reda i de offentliga finanserna.

Miljöpartiets Gustav Fridolin tog nyligen en prinsesstårta till hjälp i riksdagens talarstol för att försöka illustrera sitt budskap om fördelning av välfärden. Låt mig använda samma metafor. Den del av tårtan, det vill säga statsbudgeten, som går till den offentliga sektorn har minskat något, samtidigt som alliansregeringens politik har gjort att tårtan har vuxit och blivit större. Denna tillväxt innebär att mer pengar går till den viktiga välfärden.

Denna större tårtbit innebär att vi i Sverige satsar mer pengar än någonsin på välfärden. Idag satsar vi i Sverige 50 miljarder kronor mer på hälso- och sjukvård än vi gjorde 2006, medan skolan får 16,9 miljarder mer. När det gäller stödet till personer med funktionsnedsättning har detta ökat med 7,4 miljarder kronor.  Det finns inte någon verksamhet i välfärdens kärna som inte har mer resurser nu än före maktskiftet.

Skattesänkningar till vanligt folk är bra och önskvärt när det kombineras med ansvar för välfärd och statsfinanser. Så har varit fallet under de snart två mandatperioder alliansen suttit i regeringen.

Lars-Axel Nordell