Fråga om E20 till Intrastrukturministern

Min fråga om E20 till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd den 24 okt 2013

anf.78 Lars-Axel Nordell (KD):
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. Mellan Shannon Airport på Irland och Sankt Petersburg i Ryssland – över Storbritannien, Danmark, Sverige och Estland – går Europaväg 20. Det handlar om nästan 2 000 kilometer väg. 770 kilometer av sträckan går genom Sverige. Vi ansvarar för den biten av Europavägen. Betydelsen av vägen för att svensk logistik ska fungera kan inte överskattas. Den svenska industrin är helt beroende av E20. Med tanke på dess nyckelfunktion är det märkligt att inte fler ansträngningar görs för att bygga ut vägen. Handelskammaren Mälardalen liksom Västsvenska Industri- och Handelskammaren prioriterar E20 som det viktigaste vägstråket för utbyggnad till fyrfältsväg.

Vi möts regelbundet av olycksrapporter kopplade till trängseln på vägen. Senast i söndags var det en omfattande trafikolycka på E20 mellan Laxå och Finnerödja. För mig är det uppenbart att det borde prioriteras. Min fråga är: Vilka initiativ kan infrastrukturministern ta för att snabba på igångsättandet av det viktiga projektet?

anf.79 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M):
Herr talman! Som riksdagen väl känner till presenterade jag en infrastrukturproposition förra hösten, vilken riksdagen antog i december. Där angavs ramar om ett anslag på 522 miljarder. Det gäller både väg och järnväg. Framför allt handlar det om att se godsstråken genom Sverige och in och ut ur Sverige. Självklart är väg ett viktigt godsstråk. Inte minst gäller det E20, som Lars-Axel Nordell tar upp. Fem nya objekt finns redan utpekade, särskilt i Skaraborg. Det har också kopplingar till Västra Götaland, för där saknas fortfarande, utifrån både framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv, viktiga justeringar.

Jag har ett nära samarbete med kommunerna i Skaraborg och i Västra Götaland för att se hur man skulle kunna åtgärda hela sträckan. Både regionen och alla kommuner känner sig beredda att vilja vara med och medfinansiera åtgärderna för att på så sätt möjligtvis kunna göra mer i ett tidigare skede.

anf.80 Lars-Axel Nordell (KD):
Herr talman! Jag vill tacka för det beskedet. Trafikverket har sagt att anledningen till att det hela försenas är de många flaskhalsar som finns. Dessutom är trafiksäkerheten sämre på grund av att det inte är en fyrfältsväg. Jag är därför glad över det besked vi fått i dag om att arbete pågår för att prioritera frågan så att vi ska kunna tidigarelägga arbetet så mycket som möjligt. Den ambitionen tror jag att vi alla har.

anf.81 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M):
Herr talman! När man ska bygga ut, bygga om eller bygga nytt, inte minst på vägsidan, gäller det att verkligen använda pengarna på bästa sätt för att få ut så mycket infrastruktur som möjligt. Det handlar både om hur man upphandlar och om hur man genomför själva arbetet. Ur trafiksäkerhetsperspektiv kan ibland mittseparering med två plus ett göra en oerhört stor skillnad. Men här har det funnits ett tryck, inte minst från regionen, på att man ska göra två plus två. Det är därför det har kommit en önskan om att få medfinansiera upp till ca 1 miljard.

Det pågår just nu ett arbete där Trafikverket är nära inkopplat tillsammans med företrädare för regionen och kommunerna. Till våren nästa år är det meningen att regeringen ska fastställa den nya nationella planen för vad vi ska använda de 522 miljarderna till. Det är en ambitionshöjning med över 20 procent.