Mer att dela på för ökad välfärd

Om  jag och min fru har gäster hembjudna och ska bjuda på tårta, händer det att vi åker upp till ett café på stan och köper en lämplig tårta. Där kan man välja olika storlekar beroende på hur många gäster som kommer. Blir vi 12 personer köper vi inte den minsta tårtan för då blir det pinsamt små bitar som var och en får.

Miljöpartiets Gustav Fridolin illustrerade nyligen i riksdagens talarstol statsbudgeten med en tårta, där en bit av reformutrymmet gick till skolan, en annan till hälso- och sjukvården, en tredje till skattesänkningar osv. Hela hans pedagogiska grepp handlade om fördelning av befintliga resurser. Han nämnde inte med ett ord tillväxten av ekonomin, som lett till att vi faktiskt har en större tårta att dela på idag än tidigare.

Fridolin var inte ensam från den rödgröna oppositionens sida att måla upp en så dyster bild som möjligt för att försöka övertyga väljarna att sittande regering har misskött sig. Anklagelser som att välfärden skulle ha urholkats av alliansregeringen eller att skattesänkningarna har skett på bekostnad av svaga och sjuka, var närmast legio. Men hur ser det ut i verkligheten?

Regeringen har sänkt skatten mer än någon annan regering under hela efterkrigstiden. Ändå har vi alltjämt världens näst högsta skattetryck. Tack vare jobbskatteavdraget har t ex en sjuksköterska idag i genomsnitt drygt 1800 kr mer i plånboken varje månad, förutom de vanliga reallöneökningarna. Tack vare att Kristdemokraterna har tagit strid för höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer har exempelvis en garantipensionärer fått drygt en extra månadsutbetalning. Det handlar om en historisk förbättring av vanliga människors köpkraft.

Oppositionen vill ge sken av att detta har skett på bekostnad av kvalitén i välfärden, men verkligheten ger ett annat besked. Trots att vi gått igenom den svåraste ekonomiska kristen sedan 30-talet har alliansregeringen kunnat sänka skattetrycket med nästan 4 procentenheter samtidigt som skatteinkomsterna hör och häpna har vuxit med 40 miljarder kronor. Det är imponerande och ett resultat av arbetslinjen, att antalet arbetande timmar ökat i vårt land och att det är ordning och reda i de offentliga finanserna. Det är tråkigt att den rödgröna oppositionen hela tiden försöker förtiga detta faktum.

Alltså, den ökade tillväxten gör att vi i Sverige satsar mer pengar än någonsin på den för oss Kristdemokrater så viktiga välfärden.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot Kristdemokraterna

Debattartikeln publicerad i Nerikes Allehanda 30 dec 2013

Lars-Axels julkalender: lucka nr 24

Företagarnas sjuklöneansvar

53-1XL

Ett viktigt sätt att uppmuntra företagande är att försöka hålla ner kostnaderna. En anledning till att små företag drar sig för att anställa är att man tvingas betala även om den anställde är hemma och är sjuk i två veckor. Om vikarie då ska tas in blir kostnaden dubbel. Hur man ska kunna slopa den andra sjuklöneveckan för små företag har visat sig vara komplicerat, med anledning av EU-regler. Men att något behöver göras på det här området står fullständigt klart.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 23

Avdragsrätt för ideella gåvor för både enskilda och företag

spargrisVi måste bli bättre på att stödja det civila samhället. Det handlar om att etablera en kultur som gör att man förväntar sig att människor själva sluter sig samman i föreningar och organisationer som hjälper till att göra samhället bättre. Från det offentligas sida behöver vi också uppmuntra ekonomiskt stöd till ideella föreningar. Jag vill att man ska kunna göra avdrag på skatten när man ger gåvor till alla ideella föreningar, inte bara till vissa hjälporganisationer som det är nu. Självklart ska även företag som vill bidra kunna göra avdrag, vilket de inte kan nu.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 22

Stoppa alkoholreklamen för ungdomar

Det är förbjudet med alkoholreklam i TV i Sverige. Förbundet kringgås av att tv-bolag sänder sina program utomlands, i första hand Storbritannien, och därmed inte anser de sig inte vara skyldiga att lyda svensk lag. I förhandlingar med EU bör Sverige driva frågan om att varje medlemsland, med hänsyn till folkhälsan, självt i större utsträckning skall få avgöra ett eventuellt förbud mot alkoholreklam.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 21

Lägg ner radiotjänst

TV-licenssystemet är omodernt och inte anpassat efter hur den nuvarande mediemarknaden ser ut. Det är orimligt att avgiftsbelägga alla datorer, surfplattor och smartphones bara därför att SVT börjat sända sina kanaler live på nätet. Jag, och Kristdemokraterna, vill istället införa ett system med en avgift som tas in via skatten. En av vinsterna med ett sådant förslag är att man kan lägga ner radiotjänst och därigenom kunna föra över närmare 150 miljoner kronor direkt till public service-bolagen.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 20

Eftersupning

178219_310_144Det är dags att täppa till kryphålet i vårt land att det går att bli friad från en rattfylla genom att hävda att man druckit alkohol efter en olycka och inte före. I Norge vet alla att det inte är lönt att försöka hävda samma sak. Där är det förbjudet att också dricka alkohol sex timmar efter en trafikolycka.

Läs DrogNews artikel där jag uttalar mig i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 19

Ta boret fribeloppet i studiemedlet

studentDet finns en maximal inkomst en student får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen eller rekryteringsbidraget minskas. I dagsläget får en student tjäna 136 400 kronor per kalenderår utan att få studiebidraget reducerat. I regeringens budgetproposition för 2014 föreslås en höjning av taket med
ytterligare 30.000 kronor. Det är en reform i rätt riktning, men nästa steg bör
vara att helt slopa fribeloppet.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 18

Lönebidraget

Personer med funktionsnedsättning eller annat arbetshinder kan få lönebidrag från staten för att kunna förvärvsarbeta. De senaste åren har arbetsförmedlingen inte använt hela statsbidraget för lönebidrag, trots att många skulle behöva detta stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

En orsak kan ligga i själva regelsystemet där en person som är i behov av lönebidrag inte kan få detta godkänt om inte samtidigt ett byte av arbetsgivare sker. Detta är inte rimligt. De nuvarande reglerna kring lönebidrag bör därför ses över.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 17

Bluffakturor

fakturaKreditupplysningslagen bör ändras så att de striktare reglerna för privatpersoner också gäller för företag. Det innebär att telefonförsäljning ska följas upp med ett skriftligt avtal. Ingen ska tvingas betala fakturor utan att ha köpt något. Ett sådant system skulle minska risken för att företagare tvingas betala mot sin vilja för att slippa betalningsanmärkningar, något som är ett stort problem idag.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 16

Sjöräddningen på Hjälmaren

båtStaten tar ansvar för sjöräddnignen på våra tre största sjöar samt längs våra kuster. Den fjärde största sjön, Hjälmaren, omfattas dock inte av den statliga sjöräddning. Trafiken på Hjälmaren ökar och det vore naturligt att omvärdera denna ordning. Som läget är nu är det ingen som lyssnar om någon ropar mayday via sjöräddningskanalen VHF 16. Detta är inte acceptabelt.

Läs min motion i frågan här, samt SVT tvärsnytts inslag här.