Lars-Axel julkalender: Lucka nr 9

Utvidga vårdgarantin

sjuk

Väntetiden för patienter har halverats sedan alliansregeringen tog vid 2006. Men väntetiderna går att förkorta ytterligare. Det finns ett tydligt behov av att reformera och utvidga vårdgarantin. Samtliga provtagningar och återbesök bör ingå i vårdgarantin, samtidigt som tidsramen skärps. Det skulle innebära en kraftig förbättring för alla patienter inte minst för patientgrupper som kroniskt sjuka, äldre och multisjuka som har behov av många och återkommande läkarbesök. Vårdgarantin bör omfatta hela vårdkedjan.

Läs min motion i frågan här.