Lars-Axels julkalender: Lucka nr 12

Mer tid till patienten

Laptop and doctor with stethoscopeLäkarsekreterare och annan viktig kringpersonal behövs för att läkare ska kunna ge mer tid till patienten.

Studier visar att bara 30% används till det direkta patientmötet medan 70% går till annat. Det är inte att använda högkvalificerad expertkompetens på rätt sätt!