Lars-Axels julkalender: Lucka nr 15

Lärlingsanställlning

lärlingMånga arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, samtidigt som ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är tecken på betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Lärlingsanställning är en pusselbit för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och för mindre företag att anställa. Därför bör lärlingsanställning införas som ny anställningsform.

Läs min motion i frågan här.