Lars-Axels julkalender: Lucka nr 16

Sjöräddningen på Hjälmaren

båtStaten tar ansvar för sjöräddnignen på våra tre största sjöar samt längs våra kuster. Den fjärde största sjön, Hjälmaren, omfattas dock inte av den statliga sjöräddning. Trafiken på Hjälmaren ökar och det vore naturligt att omvärdera denna ordning. Som läget är nu är det ingen som lyssnar om någon ropar mayday via sjöräddningskanalen VHF 16. Detta är inte acceptabelt.

Läs min motion i frågan här, samt SVT tvärsnytts inslag här.