Lars-Axels julkalender: Lucka nr 18

Lönebidraget

Personer med funktionsnedsättning eller annat arbetshinder kan få lönebidrag från staten för att kunna förvärvsarbeta. De senaste åren har arbetsförmedlingen inte använt hela statsbidraget för lönebidrag, trots att många skulle behöva detta stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

En orsak kan ligga i själva regelsystemet där en person som är i behov av lönebidrag inte kan få detta godkänt om inte samtidigt ett byte av arbetsgivare sker. Detta är inte rimligt. De nuvarande reglerna kring lönebidrag bör därför ses över.

Läs min motion i frågan här.