Lars-Axels julkalender: Lucka nr 19

Ta boret fribeloppet i studiemedlet

studentDet finns en maximal inkomst en student får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen eller rekryteringsbidraget minskas. I dagsläget får en student tjäna 136 400 kronor per kalenderår utan att få studiebidraget reducerat. I regeringens budgetproposition för 2014 föreslås en höjning av taket med
ytterligare 30.000 kronor. Det är en reform i rätt riktning, men nästa steg bör
vara att helt slopa fribeloppet.

Läs min motion i frågan här.