Lars-Axels julkalender: Lucka nr 2

Jordbruksstödet i EU

ko

Lantbrukare i andra EU-länder får bidrag från EU för att deras kor ska få vara ute i friska luften. Men svenska lantbrukare får inget stöd eftersom vi har lagstiftat om det. Är det någon som tror att övriga EU-länder kommer att likt Sverige lagstifta om detta, när de inser att de då försvinner EU-bidraget all värdens väg?