Lars-Axels julkalender: Lucka nr 21

Lägg ner radiotjänst

TV-licenssystemet är omodernt och inte anpassat efter hur den nuvarande mediemarknaden ser ut. Det är orimligt att avgiftsbelägga alla datorer, surfplattor och smartphones bara därför att SVT börjat sända sina kanaler live på nätet. Jag, och Kristdemokraterna, vill istället införa ett system med en avgift som tas in via skatten. En av vinsterna med ett sådant förslag är att man kan lägga ner radiotjänst och därigenom kunna föra över närmare 150 miljoner kronor direkt till public service-bolagen.