Lars-Axels julkalender: Lucka nr 22

Stoppa alkoholreklamen för ungdomar

Det är förbjudet med alkoholreklam i TV i Sverige. Förbundet kringgås av att tv-bolag sänder sina program utomlands, i första hand Storbritannien, och därmed inte anser de sig inte vara skyldiga att lyda svensk lag. I förhandlingar med EU bör Sverige driva frågan om att varje medlemsland, med hänsyn till folkhälsan, självt i större utsträckning skall få avgöra ett eventuellt förbud mot alkoholreklam.