Lars-Axels julkalender: Lucka nr 23

Avdragsrätt för ideella gåvor för både enskilda och företag

spargrisVi måste bli bättre på att stödja det civila samhället. Det handlar om att etablera en kultur som gör att man förväntar sig att människor själva sluter sig samman i föreningar och organisationer som hjälper till att göra samhället bättre. Från det offentligas sida behöver vi också uppmuntra ekonomiskt stöd till ideella föreningar. Jag vill att man ska kunna göra avdrag på skatten när man ger gåvor till alla ideella föreningar, inte bara till vissa hjälporganisationer som det är nu. Självklart ska även företag som vill bidra kunna göra avdrag, vilket de inte kan nu.