Lars-Axels julkalender: Lucka nr 3

Pizzabudet och polisen

pizzaVisst är det väl märkligt att pizzabudet kommer snabbare än polisen när de behövs? Jag vill att folk ska känna sig trygga på gator och torg och att polisen snabbt kan rycka ut när det behövs. Det är viktigt att aktivt fortsätta jobba med att korta utryckningstider, även i glesbygd och på mindre orter.