Lars-Axels julkalender: Lucka nr 4

Nya grepp för ökad mobiltäckning

smartphoneI Norge har regeringen tagit initiativ för att låta bredbandsstöden även omfatta mobiltäckning. Modellen kallas “spleiselag” och har gett 80 norska byar täckning. På så vis har det skapats kommersiella möjligheter för operatörerna och nya områden har kunnat få mobiltäckning.

Modellen är en form av offentlig-privat-samverkan, så kallad OPS.  En motsvarande satsning bör göras också i Sverige.

Läs min motion i frågan här.