Lars-Axels julkalender: Lucka nr 5

Familjeklassning av nätdroger

drog Ofta sker handeln med narkotiska preparat över internet helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. Tyvärr saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft. Ett sätt att ligga steget före är att införa ”familjeklassning” av droger, där
generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Läs min motion i frågan här.