Lars-Axels julkalender: Lucka nr 8

Internet i försörjningsstödet

försörjningEnligt socialtjänstlagen ska kommunen lämna ersättning för bland annat dagstidning åt den som är berättigad till försörjningsstöd. Däremot anges inte i lagtexten något om att ersättning ska utges för Internetabonnemang. Detta bör förändras. Internet är idag närmast en nödvändighet för de dagliga ärendena som exempelvis jobbansökningar.

Läs min motion i frågan här.