Mer att dela på för ökad välfärd

Om  jag och min fru har gäster hembjudna och ska bjuda på tårta, händer det att vi åker upp till ett café på stan och köper en lämplig tårta. Där kan man välja olika storlekar beroende på hur många gäster som kommer. Blir vi 12 personer köper vi inte den minsta tårtan för då blir det pinsamt små bitar som var och en får.

Miljöpartiets Gustav Fridolin illustrerade nyligen i riksdagens talarstol statsbudgeten med en tårta, där en bit av reformutrymmet gick till skolan, en annan till hälso- och sjukvården, en tredje till skattesänkningar osv. Hela hans pedagogiska grepp handlade om fördelning av befintliga resurser. Han nämnde inte med ett ord tillväxten av ekonomin, som lett till att vi faktiskt har en större tårta att dela på idag än tidigare.

Fridolin var inte ensam från den rödgröna oppositionens sida att måla upp en så dyster bild som möjligt för att försöka övertyga väljarna att sittande regering har misskött sig. Anklagelser som att välfärden skulle ha urholkats av alliansregeringen eller att skattesänkningarna har skett på bekostnad av svaga och sjuka, var närmast legio. Men hur ser det ut i verkligheten?

Regeringen har sänkt skatten mer än någon annan regering under hela efterkrigstiden. Ändå har vi alltjämt världens näst högsta skattetryck. Tack vare jobbskatteavdraget har t ex en sjuksköterska idag i genomsnitt drygt 1800 kr mer i plånboken varje månad, förutom de vanliga reallöneökningarna. Tack vare att Kristdemokraterna har tagit strid för höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer har exempelvis en garantipensionärer fått drygt en extra månadsutbetalning. Det handlar om en historisk förbättring av vanliga människors köpkraft.

Oppositionen vill ge sken av att detta har skett på bekostnad av kvalitén i välfärden, men verkligheten ger ett annat besked. Trots att vi gått igenom den svåraste ekonomiska kristen sedan 30-talet har alliansregeringen kunnat sänka skattetrycket med nästan 4 procentenheter samtidigt som skatteinkomsterna hör och häpna har vuxit med 40 miljarder kronor. Det är imponerande och ett resultat av arbetslinjen, att antalet arbetande timmar ökat i vårt land och att det är ordning och reda i de offentliga finanserna. Det är tråkigt att den rödgröna oppositionen hela tiden försöker förtiga detta faktum.

Alltså, den ökade tillväxten gör att vi i Sverige satsar mer pengar än någonsin på den för oss Kristdemokrater så viktiga välfärden.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot Kristdemokraterna

Debattartikeln publicerad i Nerikes Allehanda 30 dec 2013